U obrazloženju inicijative navedeno je da Općina Bosanska Krupa ima bogato kulturnoĀ­historijsko i prirodno naslijeđe, te da je njeno područje bilo naseljeno joÅ” u prahistoriji. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je Tvrđavu, Stari grad Jezerski i Filijalnu crkvu Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi proglasila nacionalnim spomenicima.

Stoga je Vlada utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uvjet da gradom bude proglaÅ”ena kao općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde odredila je kao nosioca izrade nacrta zakona.

Danas nije prihvaćena inicijativa za donoÅ”enje zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja u Općini Ravno. Ocijenjeno je da ova inicijativa ne sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je provedena potrebna procedura neposrednog izjaÅ”njavanja građana, te da nisu navedeni razlozi zbog kojih je tražena promjena naziva.