Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević za “Avaz”: Povećan broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata

5 min. čitanja

Očekuje se značajno povećanje broja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata ove godine u Bosni i Hercegovini, a razlog za to je taj da istječe desetogodišnji rok važenja ličnih dokumenata izdatih 2003./2004. godine, kada je prvi put počelo izdavanje ličnih karata putem CIPS projekta.

To je za “Avaz” potvrdio direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH Almir Badnjević. Naglasio je da je veći broj zahtjeva zabilježen i tokom 2013./2014. godine.

– Agencija je, u okviru svojih srednjoročnih i godišnjih planova rada, utvrdila strateške i operativne ciljeve kako bi se svi procesi personalizacije ličnih dokumenata izvršili pravovremeno u zakonom definiranim rokovima, a nakon toga i distribuirali prema nadležnim organima – rekao je Badnjević.

Istakao je da je novi menadžment IDDEEA-e uputio nekoliko informacija kojima su ukazali na potencijalne rizike u samom funkcioniranju Agencije s rizicima u sistemu izdavanja ličnih dokumenata.

– Potencijalni rizici utvrđeni su zbog nedostatnih budžetskih sredstava odobrenih za usluge i materijal za proizvodnju ličnih dokumenta, nedostatka sredstava za nova zapošljavanja izvršilaca na ključnim pozicijama i procesima, slabosti u sistemu podrške osiguranju organizacionih jedinica i veoma značajnog rizika od neposjedovanja vlastitih prostora za smještaj sjedišta Agencije i drugih organizacionih jedinica, a posebno smještaj Centra za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata. Ograničavajući faktor su i ulaganja u proteklom periodu u opremu, posebno u dijelu potrebnih mašina za personalizaciju ličnih dokumenata, od kojih su poneke stare i po 20 godina – naglasio je Badnjević.

Funkcionalnost opreme
Poručio je da će Agencija i u okolnostima povećanog broja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata i rizika ispuniti svoje zakonom utvrđene nadležnosti i osigurati da se građanima BiH u toku 2024. godine, u zakonom predviđenom roku, izdaju lični dokumenti bez zastoja.

– U Agenciji će u toku 2024. godine, u smislu organizacije poslova zbog povećanog broja zahtjeva za lične dokumente, biti uloženi dodatni napori na osiguranju sredstava, funkcionalnosti opreme i tehničkih kapaciteta, također, po potrebi, izvršit će se reorganizacija kadrovskih kapaciteta te će biti podređeni aktivnostima u cilju pravovremene isporuke dokumenata ka nadležnim organima – rekao je Badnjević.

Pokrenute aktivnosti
Dodao je da su uspjeli, putem Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH, vratiti fizičko osiguranje i uspostaviti ga po principu 24/7 za Centar za skladištenje i personalizaciju ličnih dokumenata.

– Time smo ispunili temeljne pretpostavke sigurnosti ličnih podataka i procesa izdavanja dokumenata. Uz značajno zalaganje uspjeli smo, uz podršku Delegacije Evropske unije u BiH, nabaviti dvije nove mašine za personalizaciju ličnih karata i vozačkih dozvola, kao i putnih isprava, čime smo povećali naše kapacitete i smanjili rizike u zastoju opreme za personalizaciju. Pokrenute su aktivnosti i privode se kraju napori na usvajanju strateških dokumenata u vezi s konačnim pokretanjem izgradnje zgrade za smještaj sjedišta Agencije i Centra za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata.

Provedene su značajne aktivnosti na podizanju komunikacije i rješavanja svih otvorenih pitanja s nadležnim organima za izdavanje ličnih dokumenta. Pokrenut je niz aktivnosti na uspostavi elektronskih servisa u cilju brže razmjene podataka kako bi se građanima BiH pružile brže i efikasnije usluge. S Ministarstvom finansija i trezora BiH intenzivno se vode aktivnosti na osiguranju dodatnih sredstava potrebnih za nesmetano funkcioniranje procesa u Agenciji – istakao je Badnjević.

Iz IDDEEA-e pozivaju građane da provjere rok važenja svojih ličnih dokumenata te pravovremeno predaju zahtjeve za nove u skladu sa zakonskim propisima.

Ukazujemo na činjenicu da je posjedovanje lične karte zakonska obaveza, svaki državljanin stariji od 18 godina, s prebivalištem u BiH, dužan je imati ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Rok za podnošenje zahtjeva za zamjenu lične karte je 15 dana prije isteka, a za kršenje ove zakonske obaveze propisana je novčana kazna od 30 do 300 KM.

Izvor: avaz.ba

Podijeli ovaj članak