Bosanska Krupa: Javni poziv za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

4 min. ─Źitanja

Na osnovu ─Źlana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Unsko-sanskog kantona┬╗, broj: 8/11) ─Źlana 2. Odluke o pokretanju postupka prema du┼żnicima Grada Bosanska Krupa za izmirenje glavnog duga i tro┼íkova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Grada Bosanska KrupaÔÇť, broj: 2/04), Gradona─Źelnik Grada Bosanska Krupa, raspisuje:

JAVNI POZIV
za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

I

Grad Bosanska Krupa poziva fizi─Źka i pravna lica, koja imaju neizmirena dugovanja prema Gradu Bosanska Krupa da izmire dug u cjelosti, na na─Źin da izvr┼íe uplatu na ime glavnog duga u cjelosti i tro┼íkove sudskog postupka u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

Rok trajanja ovog javnog poziva: zaklju─Źno sa 31.05.2024. godine.

||

Du┼żnici koji izvr┼íe uplatu glavnog duga u cjelosti i tro┼íkove sudskog postupka u cjelosti, ili du┼żnici koji glavni dug i tro┼íkove sudskog postupka u cjelosti izmirili do dana objave ovog Javnog poziva, du┼żni su podnijeti pismeni zahtjev za otpis zakonskih zateznih kamata, a najkasnije do 31.05.2024. godine, uz koji neizostavno prila┼żu i dokaze o izvr┼íenoj uplati.

Zahtjev za otpis zakonskih zateznih kamata i dokaze o izvr┼íenoj uplati glavnog duga u cjelosti i tro┼íkova sudskog postupka u cjelosti, du┼żnici dostavljaju Slu┼żbi za finanisje i Pravobranila┼ítvu Grada Bosanska Krupa.

Ukoliko je neko od du┼żnika, pored cjelokupnog glavnog duga i sudskih tro┼íkova, izmirio i dio dosu─Ĺenih zakonskih zateznih kamata, mo┼że se na isti na─Źin prijaviti na Javni poziv radi otpisa preostalog dijela zakonskih zateznih kamata, s tim da se uz takav zahtjev dodatno dostavljaju dokazi o izmirenom dijelu dosu─Ĺenih kamata.

Postupak po ovom Javnom pozivu ni na koji na─Źin ne zadire u izvr┼íne isprave, niti uti─Źe na tok bilo kojeg izvr┼ínog postupka, odnosno parni─Źnog postupka koji Pravobranila┼ítvo Grada Bosanska Krupa vodi pred nadle┼żnim sudovima radi namirenja potra┼żivanja Grada Bosanska Krupa.

Za sve du┼żnike koji se blagovremeno prijave na ovaj Javni poziv i u ostavljenom roku, a najkasnije zaklju─Źno sa 31.05.2024. godine, u cjelosti uplate glavnicu duga i tro┼íkove sudskog postupka, odnosno koji su ve─ç u cjelosti uplatili glavnicu duga i tro┼íkove sudskog postupka, te u istom roku podnesu zahtjev u pisanoj formi sa dokazima o izvr┼íenoj uplati cijelog glavnog duga, tro┼íkova sudskog postupka, uplate dijela dosu─Ĺenih kamata, Gradski organ uprave ─çe predlo┼żiti Gradskom vije─çu Grada Bosanska Krupa, na usvajanje odluku o otpisu zakonskih zateznih kamata, odnosno preostalog dijela zakonskih zateznih kamata.

IV

Dokumentacija potrebna za prijavu na Javni poziv, kao i dokazi o izvr┼íenoj uplati dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na protokol Grada Bosanska Krupa ili preporu─Źenom po┼íiljkom putem po┼íte, na adresu Grad Bosanska Krupa, ul. Terzi─ça bb, 77 240 Bosanska Krupa, sa obaveznom naznakom za Pravobranila┼ítvo Grada Bosanska Krupa.

Na pole─Ĺini zatvorene koverte obavezno je navesti naziv podnosioca zahtjeva, adresa i kontakt telefon.

Grada Bosanska Krupa ne snosi eventualne troškove podnosioca zahtjeva po ovom Javnom pozivu, a dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Ovaj Javni poziv ─çe se objaviti na web stranici i oglasnoj tabli Grada Bosanska Krupa.

Neblagovremeni, nepotpuni i nedozvoljeni zahtjevi ne─çe se razmatrati.

GRADONA─îELNIK
Armin Halitovi─ç

Podijeli ovaj ─Źlanak