Zahtjev entitetskih advokatskih komora: Moramo biti uključeni u reformu pravosuđa

1 min. čitanja

Na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora Advokatske/Odvjetničke komore FBiH i Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, koja je održana danas u Sarajevu, razmatrana je problematika zaštite građana u okviru predstojeće reforme pravosudnog sistema.

Identificirani su osnovni problemi pravosudnog sistema, čije nefunkcionisanje ide na štetu svih učesnika u sudskim procesima. Advokatura koja obzirom na način svoga djelovanja najbolje može da uoči sve postojeće slabosti pravosudnog sistema isključena je iz svih procesa reformi, što ukazuje na mogućnost da bitni problemi funkcionisanja pravosuđa konačno ne budu riješeni.

Zaključeno je da se sačini detaljna analiza svih postojećih problema u funkcionisanju pravosuđa, da se ta analiza dostavi na pažnju svim relevantnim faktorima koji mogu uticati na reformu pravosudnog sistema, te da u taj proces moraju biti uključeni i predstavnici advokature koji su najupućeniji u kojoj mjeri postojeći pravosudni sistem ugrožava prava građana.

Jedinstven je stav Upravnog odbora Advokatske/Odvjetničke komore FBiH i Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske da obje komore moraju biti uključene u procese reforme pravosuđa ukoliko stvarno postoji namjera da se iz tog sistema otklone sve postojeće slabosti, navodi se u zajedničkom saopćenju Advokatske/Odvjetničke komore FBiH i Advokatske komore Republike Srpske.

Podijeli ovaj članak