Umjetnikovo viđenje stranačkih programa iz oblasti kulture: Jasmila Žbanić analizirala i otkrila tužnu istinu

13 min. čitanja

Tokom predizborne kampanje stranački programi iz kulture pred drugim temama padaju nerijetko i u treći plan. No, koliko zapravo pojedine stranke planiraju doprinijeti razvoju, ulaganju i značaju kulture i kulturnih događaja. Bh. režiserka Jasmila Žbanić na svom Facebook profilu objavila je detaljnu analizu stranačkih programa upravo iz oblasti kulture jer, kako kaže, upravo se u odnosu prema kulturi može iščitati DNA stranke i programa.

– U analizu sam uključila i vlastita iskustva koja se tiču filma. To nije zato što film smatram važnijim u odnosu na druge oblasti kulture, nego zato što se kroz primjere koje navodim mogu vidjeti da li su ova obećanja istinita. Ovu analizu ne plaća ni jedna osoba, stranka ili organizacija. Pišem je nakon vrlo napornog radnog dana, privatnih obaveza, mjerenja kćerkine temperature- zato što smatram da je građanska dužnost iščitati programe i izaći na izbore te glasati za one koji nude najbolji program i njegovu realizaciju, napisala je Žbanić.

Njenu analizu u nastavku prenosimo u cjelosti:

Demokratska fronta

Prije nekoliko godina ova stranka je imala jedan od najboljih programa kulture, ali sjećate li se realizacije? Vlasnik turističke agencije, postavljen za ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo koji je bez srama objavio da NE čita knjige, bio je jedan od najgorih ministara kulture ikada.

U ovom novom, vrlo siromašnom programu, sve je orijentisano ka očuvanju naslijeđa i prošlosti. Nema konkretnih prijedloga usmjerenih ka budućnost ili bilo čemu novom i savremenom.

Stranka predlaže sistematsko rješavanje finansiranja institucija kulture i umjetnosti ali postavlja se pitanje zašto DF nije riješio to pitanje kada je bio na vlasti.

U programu stoji i: „Donošenje zakonske regulative za uvođenje poreskih olakšica u oblasti kulture, kao što su oslobađanje od poreza na dobit, oslobađanje od plaćanja PDV-a, te ukidanje poreza na sve vrste knjiga“.

Obećavati da će se donijeti zakonska regulativa kojom se mijenja porez je populistički gest. Da je rečeno „radićemo na tome“, „ pripremićemo zakone i osvijestiti o važnosti“…Ali obećati donošenje zakona je jednako kao da obećate da ćete promijeniti Dejton.

Radi se o neozbiljnom i populističkom programu.

Država – Platforma za progres

Jedna jedina rečenica o kulturi, sportu i umjetnosti. Ne zavređuje ni da se komentariše.

HDZ

HDZ u svom programu ima tri rečenice o kulturi. U tri rečenice 4 puta se ponavlja hrvatski, hrvatskog, hrvatska…Na simboličkom nivou ova stranka je likvidirala sve ostale narode koji ovdje žive, što se podudara sa generalnom politikom ove stranke.

Ova stranka je uradila sve da kultura u BIH bude dovedena na provincijalni nivo. Federalna Ministrica kulture i spota iz HDZa, po struci socijalna radnica, za 8 godina svog mandata bila je samo HDZ-ov vojnik koji je izvršavao nastavak ratnih težnji ove stranke o podjeli fondova na hrvatske i bošnjačke.

Narod i Pravda

U ukupno šest rečenica o kulturi dominira očuvanje identiteta. Kultura se spominje kao važna za „duhovni i mentalni razvoj svakog naroda“ (sic!). Od projekata se spominje svega 5 konkretnih mjera: finansiranje posjete učenika kulturnim i historijskim znamenitosti, spremnost da se snosi dio tereta (tereta ?) kulturnih institucija od značaja, očuvanje baštine i spomenika, izgradnja multifunkcionalne sale, te finansiranje koncertnih aktivnosti.

NIP -u je izgleda bio veliki teret pisati program za kulturu. Ove rečenice su pokazatelj nezainteresovanosti. To smatram velikom manom ove stranke. Međutim u okviru Trojke ova stranka je napravila veliki pomak u kulturnoj politici Kantona:

Udruženje reditelja i rediteljica i Udruženje filmskih radnika su godinama sa različitim ministrima kulture Kantona Sarajevo pokušavali komunicirati važnost donošenja uredbi o filmu. Ni SDA, ni SBB, ni DF ministri kulture Kantona Sarajevo, nakon obećanja, nikada nisu usvojili dokumente koji se tiču regulacije pravilnika i konkursa koja su zahtjevala strukovna udruženja. Na taj način su ostavljali prostor manipulaciji, dodjeljivanju sredstava po vlastitom nahođenju, stranačkim ili ličnim interesima. Ovo je prvi put da Ministarstvo ima pravilnik koji omogućava da stručnjaci određuje kojim projektima i po kojim kriterijima se dodjeljuju sredstva za filmove. Smatram ovo velikim napretkom!

Može se reći da je u ovoj oblasti NIP stvari pomjerio iz temelja. Pokazali su da mogu više nego što piše u programu.

Naša stranka

Nakon što sam za prošle i pretprošle izbore, u istoj ovoj FB formi, kritikovala Našu stranku koja prije osam godina nije imala ni jednu riječ o kulturi, a prije četiri godine – samo jedan sklepan pasus, kritika je (ne samo moja, naravno) urodila plodom. Dvije stranice ozbiljnog, smislenog, konkretnog programa u kojem se između ostalog kaže:

„ U uvjerenju da kultura treba da ima centralni status, Naša stranka želi da postane partner djelatnicima na polju kulture i radi na stvaranju uslova da svoj potencijal ostvare u punom kapacitetu. Naša stranka prepoznaje da kultura ne troši nego stvara i da je ulaganje u kulturu investicija u vrijednost koja društvu ostaje i od koje društvo ima višestruke dobrobiti“…“Budućnost otvorenog, osviještenog, empatijskog, kosmopolitskog, osnaženog, građanskog bosanskohercegovačkog društva možemo ostvariti samo sa snažnim kulturnim sektorom“.

U programu su i dva izvrsna projekat: Muzeja Holokausta i Muzeja Ars Aevi. (Šteta da stranka nije prepoznala važnost Muzeja Opsade. Jednog od najznačajnijih projekata za grad Sarajevo koji je prethodna vlast anulirala). Ono što također nedostaje su programi za razvoj kulture u manjim sredinama kako bi se decetralizirala kulturna proizvodnja i omogućila dostupnost kulturnih sadržaja u cijeloj BIH. U programu se najavljuje i povećanje budžeta za kulturu.

Osim gorenavedenog usvajanja pravilnika u oblasti filma, usvojena je i inicijativa udruženja da se podsticaj za film uvede na kantonalnom nivou. Sada u Kantonu Sarajevo postoji poticaj sličan onome u Srbiji i Hrvatskoj. U tim zemljama poticaj je omogućio višestruko vraćanje novca građanima, veliki broj zaposlenja i dobiti lokalnim zajednicama. Zbog ovog postupka, zbog toga što članove ove stranke viđam na svakom kulturnom događaju, zato što su nakon 27 godina djelomično riješili i status i finansiranja Zemaljskog muzeja – vjerujem da je ovi ljudi razumiju kulturu i žele raditi za dobro kulture i građana. Napredan, suvremen, građanski, ozbiljan program.

NES

U nekoliko tačaka obrazlaže se važnost kulture za USK kanton. Očito da je stranka usmjerena samo na jedan kanton jer se država spominje samo u jednoj tački o povećanju budžeta za produkciju i razvoj institucija. Ovoj lokalni program se ne može smatrati ozbiljnim programom u oblasti kulture za opšte izbore.

SBB

Ukupno četiri rečenice o kulturi.

„SBB se zalaže za kulturnu politiku koja će osigurati duhovnu obnovu i reafirmaciju kulturnih tradicija svih naroda u BiH. Pri tome će nastojati da se reafirmiraju ne samo religijske nego i sveukupne duhovno-nacionalne tradicije“.

Osim rečenice o očuvanju i podršci institucijama, te osnivanju naučnih institucija (odakle sad naučne institucije u dijelu o kulturi?) Ovaj program ne nudi ništa konkretno.

SDA

SDA ima 11 tačaka o kulturi.

Dvije tačke se tiču planova za manje sredine i RS, jedna za smještanje muzeja Alije Izetbegovića i gradnja Muzeja odbrane, jedna o jačanju amaterizma, zatim o jačanju veze kulture i turizma, statusa kulturno-historijskih objekata, posvećivanje kulturno-identitetskim projektima, povećanju budžeta.

Program je siromašan i neinventivan, a rezultati vladanja SDA u oblasti kulture katastrofalni.

Vlada Federacije je postavila na čelo Fondacije za kinematografiju čovjeka koji je u sudskom sporu sa filmskim radnicima. Iako su dva filmska Udružanja pisala molbe i protestna pisma – premijer Novalić nas je potpuno ignorisao i na uštrb filma zadovoljavao potrebe HDZ-a.

Fondacija za kinemagrafiju promijenila je pravilnik koji danas kažnjava sve uspješne produkcije!

Zakon o kinematografiji koji je premijer Novalić obećao u ime Vlade usvojiti – javno, pred novinarima, filmskim radnicima, diplomatskim korom, ni nakon osam godina nije donesen, mislim da čak nije ni stavljen u proceduru. Naše nastojanje, silni sati pregovora o evropskom modelu finansiranja filma preko Audio-vizuelnog centra nikada nije urodio plodom. Rezultat je da najuspješnija grana kulture umjesto da se razvija- jedva opstaje.

Premijer Novalić mi je na prijemu u toku SFF-a na moju kritiku (sve ovo isto sam mu rekla direktno), rekao da je Vlada povećala budžet za film (što je tačno ali što je u situaciji u kojoj je Fondacija kidnapovana – potpuno besmisleno), te da je kroz BH telekom pokrenula proizvodnju serija. Ovo zadnje zaista jeste pohvalno. Kroz vlastita iskustva rada sa BH telekomom mogu reći da BH telekom produkciji pristupa izuzetno ozbiljno i profesionalno. Angažovani su vrhunski stručnjaci i čitav proces je transparentan i znalački.

Ipak, SDA je imala moć na svim nivoima vlasti da omogući sistem koji bi kulturu, za koju postoje enormni potencijali – doveo do velikog napretka. Nedonošenjem zakona, ignorisanjem stručnih udruženja, nepostojanjem vizije, postavljanjem podobnih a ne stručnih, SDA politika je uticala na provincijalizaciju i stagniranje kulture u BIH. Novi program ne obećava nikakvu promjenu.

SDP

Najobimniji i najrazrađeniji program napisan na pet stranica. Tekst je znalački osmišljen, radio ga je neko ko poznaje stanje u kulturi i ovaj plan nudi solidnu osnovu za razvoj kulture. SDP jedini spominje EU fondove i uvezivanje sa EU fondovima što je izuzetno pohvalno. Plan je orijentiran ka budućnosti, smislen je i mogao bi napraviti revolucionarni napredak.

Ono što me čini sumnjičavom vezano za ovaj plan je činjenica da kada je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić bio premijer Federalne vlade, budžeti za kulturu su se konstantno smanjivali. Ni jedan zakon koji smo predlagali nije bio usvojen. Nikakav napredak nije bio postignut. Zato nemam razloga vjerovati ovim obećanjima.

(I još jedan detalj je zaškripao: SDP ima plan da radi neki veliki događaj (ne kažu koji). A običaj da se kulturni događaji definišu u partijskim krugovima je nešto što zvuči krajnje režimski)

SDS

Kulturna politika SDS-a bazira se na „samosvojnosti“, “samobitnosti „slobodama“, „osudi cenzure“. Nema ni jedan konkretan program osim ideoloških principa:

„Култура српског народа и карактери те културе код других народа са којима живимо чине темељ културне самосвојности Републике Српске“.

Dakle, kultura srpskog naroda i ono što je po karakteru srpsko kod drugih naroda je temelj kulture samosvojnosti RS-a. U jednoj rečenici SDS negira postojanje drugih te i na ovaj način nastavlja svjesnu genocidnu politiku.

SNSD

Na web stranici SNSDa nisam mogla naći izborni program. Kada ukucate izbore izlaze vam samo funkcije i imena koja se kandiduju.

Podijeli ovaj članak