“To je praksa SDA, HDZ i SNSD” – Bećirović o izboru sudije Ustavnog suda BiH: Vrijeme je…

3 min. čitanja

Aktuelna je rasprava o izboru sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz FBiH, a o tome se oglasio član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

On je poručio da izbor sudija Ustavnog suda BiH ne smije biti predmet političke trgovine između različitih stranaka.

– Vrijeme je da se prekine politička praksa koju su dominantno uspostavile u bh. entitetu FBiH SDA i HDZ, a u bh. entitetu RS SNSD, prema kojoj su se u Ustavni sud BiH birali stranački funkcioneri, poručuje Bećirović.

Moralni ugled

Podsjeća da se prema članu VI/1. Ustava BiH, Ustavni sud BiH sastoji od devet sudija od kojih četiri člana bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH, dva člana bira Narodna skupština Republike Srpske, dok tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava uz konsultaciju sa članovima Predsjedništva BiH.

Osnovni kriteriji za izbor članova Ustavnog suda BiH, prema Ustavu BiH, jesu da kandidati moraju biti pravnici visokog moralnog ugleda što znači da se u Ustavni sud BiH ne biraju predstavnici konstitutivnih naroda, a pogotovo ne kandidati koje unaprijed odredi bilo koja politička stranka u Bosni i Hercegovini.

– Dosadašnje provedene procedure, u vezi sa utvrđivanjem liste najuspješnijih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda BiH iz bh. entiteta FBiH, upućuju na postupanja koja nisu u skladu s osnovnim kriterijima za izbor sudija Ustavnog suda BiH – navodi Bećirović.

Naime, pojašnjava, prema saznanjima koja su dostupna javnosti, na listi najuspješnijih kandidata  nalazi se i osoba za koju Komisija za utvrđivanje liste najuspješnijih kandidata nije pružila adekvatne dokaze iz kojih bi se moglo zaključiti da predloženi kandidat, (između više od deset drugih kandidata, među kojima su i aktuelne sudije, profesori i doktori pravnih nauka, dokazani pravni praktičari i drugi ugledni pravnici), spada u red istaknutih pravnika visokog moralnog ugleda.

Izbor sudije

– Suprotno tome, na listi uspješnih kandidata, ispod prvoplasiranog kandidata, Komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je rangirala brojne druge pravnike koji su prema kriterijima i standardima pravničke struke i nauke, pravničke prakse, pa i ustavnosudske prakse, prima facie, zaslužili da budu bolje plasirani od prvoplasiranog na listi kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH. Jedino razumno i na Ustavu BiH zasnovano rješenje je vraćanje nezavisnosti, stručnosti i transparentnosti u proces izbora sudija Ustavnog suda BiH i dosljedno poštivanje ustavnih kriterija pravničke struke i nauke, saopćio je Denis Bećirović.

Podijeli ovaj članak