Prijedlog Trojke o deeskalaciji krize u državi: Ovo su ključni koraci…

3 min. čitanja

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH u toku je sastanak lidera Trojke, HDZ-a i SNSD-a.

SDP, Naša stranka i NiP su dali prijedlog za deeskalaciju krize, piše Avaz

Ovo su njihovi koraci za stabilizaciju situacije u BiH.

1. Imenovanje sudija Ustavnog suda iz RS i preuzimanje obaveza za buduća imenovanja u zakonskom roku.  Hitno, bez odlaganja.

2. Imenovanje sudije Ustavnog suda iz FBiH i preuzimanje obaveza za buduća imenovanja u zakonskom roku. Hitno, bez odlaganja.

Imenovanje ministra finansija

3. Poštivanje odluka VP u BiH i provođenje presuda US BiH na teritoriji cijele države BiH, kao i krivično gonjenje za neprovođenje istih (Prioritet 4. Evropske komisije u oblasti demokratije). Hitno, bez odlaganja.

4. Usvajanje Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine (na prvoj idućoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine) te zajedno sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine u Parlamentu Bosne i Hercegovine (Prioritet 1. Evropske komisije u oblasti vladavine prava). Prva iduća sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine, a zatim i na sjednici Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.

5. Imenovanje ministra finansija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Na sjednici Predstavničkog doma na kojoj će biti realizovana i prethodna tačka.

6. Usvajanje poboljšanog teksta Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine (Prioritet 2. Evropske komisije u oblasti vladavine prava). Do sredine septembra u Parlamentu BiH.

Evropska klauzula

7. Izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Bosne i Hercegovine u cilju provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava (ustavna obaveza), te zaštite integriteta izbornog procesa (Prioriteti 1. i 4. Evropske komisije u oblasti demokratije). Decembar.

8. Usvajanje tri sporazuma iz Berlinskog procesa, te usvajanje Plana za usvajanje pravne stečevine Evropske unije (acquis-a) (Prioritet 2. Evropske komisije). Oktobar.

9. Donošenje amandmana na Ustav BiH o uvođenju “Evropske klauzule”, te zakona o primjeni posebnih mjera za usvajanje pravne stečevine EU bez primjene veta u izvršnim i zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini (Prioritet 4. Evropske komisije u oblasti demokratije). Mart 2024.

10. Osiguranje dodatnih budžetskih sredstava za kadrovsko i materijalno-tehničko kapacitiranje Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u svrhu efikasnijeg upravljanja granicama, te upravljanja migracijama na svim nivoima uz usvajanje izmjena zakona koje će osigurati funkcinisanje sistema azila (Prioritet 3. Evropke komisije u oblasti vladavine prava)

Podijeli ovaj članak