Preuranjena izborna kampanja: CIKBiH izrekao 16 kazni

3 min. čitanja

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je zaprimila 88 prijava za preuranjenu izbornu kampanju. Do sada je CIKBiH izrekao 16 novčanih sankcija od 1.000 do 4.000 KM, odnosno ukupno 36.600 maraka.

– Sve odluke Centralne izborne komisije BiH do sada je potvrdio Sud Bosne i Hercegovine, a još je u radu više od 40 predmeta vezanih za preuranjenu kampanju. Prijave su podnosile nevladine organizacije i tamo gdje nismo mogli utvrditi da se radi o plaćenom političkom oglašavanju prije početka kampanje, CIK nije mogao ni izreći sankciju, odnosno te prijave je odbacio, kazali su nam iz ove institucije.

Veće sankcije

Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, kazala je za Oslobođenje da je ova organizacija Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijela oko 35 prijava u vezi sa plaćenim oglašavanjem prije početka izborne kampanje.

– Od tog broja bilo je 13 sankcija koje su izrečene po našim prijavama. Neke prijave još nisu došle ni na razmatranje, a neke su odbačene, gdje smo zapravo i upozoravali na to neko malo drugačije tumačenje ovih odredbi u odnosnu na prošle izbore, tokom kojih je, čini se, mnogo veći broj sankcija izrečen. Sada se više ulazi u sam sadržaj političkog oglašavanja i vrlo se usko tumači to da li se radi o političkoj promociji i slično, kaže Korajlić.

Korajlić procjenjuje da je sada malo smanjen taj dio klasičnog
političkog plaćenog oglašavanja prije početka izborne kampanje

Vrijednost ukupno izrečenih sankcija po prijavama Transparency Internationala BiH je oko 27.000 maraka.

– Dobro je da su sada malo veće sankcije otkako su stupile na snagu nove izmjene Izbornog zakona. Međutim, opet moram reći, čini se da je mnogo više prijava odbačeno, odnosno tumačeno da se ne radi o političkom oglašavanju nego što je to bio slučaj recimo za prošle izbore, navodi Korajlić.

Ona dodaje da su, osim ovih prijava promocija, imali i druge koje su se odnosile na zloupotrebu javnih resursa. Takvih prijava do sada, kaže, bilo je devet.

Stranačko dovijanje

– Tu isto čekamo na koji način će CIK postupati. Imali smo i druge prijave za koje, također, još čekamo ishod, a koje se tiču i biračkih spiskova, plakatiranja na nedozvoljenim mjestima, imenovanja članova u biračkim odborima i slično, koje su uglavnom bile i prijave građana koje smo mi dobijali i koje smo prosljeđivali CIK-u, kaže Korajlić.

S obzirom na sankcije koje su izrečene pred prošle izbore, Korajlić procjenjuje da je sada malo smanjen taj dio klasičnog političkog plaćenog oglašavanja prije početka izborne kampanje.

– Ali se stranke dovijaju na druge načine. Dakle, plaćaju svoju promociju javnim sredstvima, promocijom javnih institucija, javnih preduzeća. Zaobilazi se direktno referenca na izbore da bi se izbjegla sankcija i slično iako se radi o vrlo jasnoj političkoj promociji pred izbore, upozorava Korajlić.

Podijeli ovaj članak