Politika najveća prepreka privrede: Opterećenje cijena rada u FBiH najskuplje u Evropi

4 min. čitanja

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine su na danas održanoj sesiji Kluba nezavisnih intelektualaca Krug 99, govorili o veoma složenom okviru poslovanja privatnih poduzetnika u Federaciji BiH, prenosi Anadolija.

Naglašeni su problemi neusaglašenih politika i propisa vezanih za poslovanje, skupih i neodrživih fiskalnih i parafiskalnih opterećenja. Poručili su da visoki porezi, doprinosi i parafiskalni nameti, nedostatak radne snage i skupa i neefikasna administracija predstavljaju ogromna opterećenja za realni sektor.

Pored navedenih problema, poslodavci naglašavaju veoma složenu socijalnu sliku u Federaciji BiH i potrebe u sektoru socijalne zaštite, što, također, predstavlja veliki pritisak na poslovnu zajednicu.

Ističu da je opterećenja cijene rada u Federaciji je BiH najskuplje u Evropi i jedan od ključnih i najvećih problema bh. ekonomije.

“Cijenimo da politika nedovoljno radi da uopšte popravi poslovni ambijent, kako bi građani ove države, uposlenici u našim kompanijama imali bolji standar života”, izjavio je predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović, govoreći o temi “Politika – najveća prepreka bh. privrede”.

Udruženje poslodavaca u FBiH ukazalo je na to da neuređeno tržište rada, nepostojanje evidencija aktivnih tražioca posla koje bi pratile stvarne potrebe za radnom snagom ne postoje. Sa druge strane, limitiran je uvoz radne snage, a procedure i administracija za rad stranaca u Bosni i Hercegovini su prekomplicirane i dugotrajne.

Dodaju da sistem školstva ne prati potrebe tržišta rada što će u budućnosti rezultirati velikim nedostatkom radne snage.

“Svjedoci smo da puno radno sposobnog stanovništva odlazi iz ove zemlje, da idu u bogatije zemlje gdje mogu više zaraditi, živjeti pristojnije. Gdje je kompletan ambijent mnogo bolji. Ne možemo se ljutiti na te ljude. Njihovo je pravo izbora gdje da žive, gdje da rade. Ali, mi moramo napraviti takav ambijent da zadržimo te ljude, ili da smanjimo njihov odlazak i s druge strane, da naša ekonomija ne dođe u situaciju da ide nizbrdo”, rekao je Smailbegović, dodajući da bh. ekonomija trenutno bilježi pozitivan trend rasta.

Sve ovo motivisalo je Udruženje poslodavaca u FBiH da aktivno inicira određene aktivnosti prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti te je kroz dokument “Šta poslodavci očekuju od vlasti“ predloženo oko 40 prijedloga propisa na svim nivoima vlasti u BiH, kojima se daju konkretni prijedlozi za poboljšanje stanja u funkcionisanju realnog sektora.

U očekivanju uspostave vlasti, poslodavci i sindikati su jedinstveni i pokušavaju pokrenuti makar ključne prioritete, a to su prije svega zakoni o doprinosima i porezu na dohodak. Bez velikih napora i kompliciranih procedura vlasti mogu donijeti propis kojim bi omogućili da poslodavci isplaćuju poseban dio plata, do 400 konvertibilnih maraka, na postojeću platu radnika, a taj dodatni dio plate bi bio oslobođen doprinosa na zdravstvo i za nezaposlene, dok bi doprinos na PIO bio umanjen.

“Ova mjera bi sigurno dovela do unapređenja poslovnog ambijenta, a time i do povećanja plata, što bi pomoglo zaustavljanju odliva radne snage iz BiH”, poručuju iz Udruženja poslodavaca u FBiH.

Podijeli ovaj članak