Nakon pet godina HEA kuca na vrata Evrope: “Iduće godine nadamo se prijemu u punopravno članstvo”

4 min. čitanja

U Analitičkom izvještaju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU posebno su istaknuti nedostaci zajedničkih standarda i neusklađenost propisa na svim nivoima vlasti, koji su rezultat neravnomjerne raspodjele nadležnosti. Kvalitetne reforme je potrebno uskladiti sa potrebama tržišta rada, posebno u obrazovanju, kako bi se osigurala kvalificirana radna snaga.

Novi pokušaj

U tom kontekstu, od izuzetne važnosti je da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) BiH bude primljena u mrežu ENQA – European Network for Quality Assurance in Higher Education. HEABiH ima promatrački status od 2010. godine. Tokom 2017, HEABiH je podnijela aplikaciju za ENQA članstvo.

– Njihova aplikacija je odbijena nakon što je pažljivo razmatrana. Vijeće je smatralo da HEA nije ispunila kriterije EGS, koji su propisani za ENQA za članstvo. HEA može ponovo podnijeti zahtjev za razmatranje, uz obavezu čekanja minimum dvije godine nakon odbijanja, te ako se revizijom utvrdi da ispunjava uslove, može biti primljena u članstvo. Ipak, mi savjetujemo agencijama da čekaju sve dok ne budu sigurne da su u mogućnosti ispuniti uslove koji se od njih traže, odgovor je koji je Oslobođenje dobilo na upit o statusu naše aplikacije.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH do sada je akreditirala 39 visokoškolskih ustanova u državi, od Univerziteta u Istočnom Sarajevu do Visoke škole za menadžment i turizam u Konjicu koji jedini ima uslovnu akreditaciju. Stoga je krajnje vrijeme da visoke standarde primijeni i na sebi.

– Očekujemo u toku naredne godine da ponovo pokrenemo postupak, jer smo imali taj duži zastoj. Zaista imamo opredjeljenje da idemo ukorak sa obavezama BiH kada su u pitanju evropske integracije, kazao nam je prof. dr. Enes Hašić, direktor HEA.

U Bosni i Hercegovini postoji i Agencija za visoko obrazovanje na nivou Republike Srpske, no direktor Hašić smatra da to nije nikakva prepreka da bi se njihov status ponovo razmotrio.

– Sistem visokog obrazovanja u BiH jeste relativno složen i svi imaju nadležnost. Agencija je, zapravo, pomoćni organ Ministarstva obrazovanja, a mi, nažalost, nemamo zajedničko ministarstvo obrazovanja na nivou BiH. Tako je naša agencija samostalna upravna organizacija sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima za davanja akreditacije, preporuka, mišljenja te usklađivanja standarda, kazao nam je direktor Hašić, koji se nada da bismo iduće godine mogli biti primljeni u punopravno članstvo.

Krajem ovog mjeseca se održava Skupština ENQA, gdje ćemo imati predstavnika u statusu posmatrača, kaže direktor HEA

Cijeli proces podrazumijeva i određene troškove, zatim sa naše strane je postojalo i određeno nerazumijevanje uloge ENQA zbog činjenice da se ipak radi o nevladinoj organizaciji. No, kasnije su nadležni u BiH shvatili koliko je ipak važno sa njima raditi na podizanju standarda rada agencija koje akreditiraju visokoškolske ustanove upravo provjerom standarda u obrazovanju.

Ključna je nezavisnost

Prilikom odbijanja naše aplikacije, ENQA je savjetovala da trebamo poraditi na nezavisnosti tijela koje vrši provjeru, na svrsishodnoj metodologiji, na implementacijskom procesu i kriterijumima, kao i mogućnostima žalbi i apelacije, te konačno da se poveća i transparentnost u smislu da postoje izvještaji i na engleskom jeziku koji bi bili dostupni na internetu.

Podijeli ovaj članak