Misija OSCE-a u BiH poziva na hitne reforme u vezi sa odgovorom na rodno zasnovano nasilje

2 min. čitanja

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini smatra da prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici općenito mora biti prioritet svih relevantnih institucija u BiH.

– Na ovaj dan žalosti, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava saučešće porodicama ubijenih i ranjenih u Gradačcu, kao i lokalnoj zajednici pogođenoj tom tragedijom. Pozdravljamo hitnu istragu institucionalnog odgovora u vezi sa tim konkretnim slučajem i snažno ohrabrujemo nadležne organe na svim nivoima da preispitaju neefikasan sistem zaštite od nasilja u porodici u cjelini i iznesu administrativne i zakonske prijedloge kako bolje zaštititi žene od porodičnog nasilja, navodi se.

Prema istraživanju OSCE-a, 48 posto žena u BiH doživjelo je neki oblik zlostavljanja, a 84 posto ostaje neprijavljeno. Sveobuhvatan odgovor na tu alarmantnu situaciju će uključivati koordinirane napore, uključujući efikasnu primjenu postojećeg zakonodavstva i obuku policijskih i pravosudnih službenika. Misija je spremna podržati svaki ozbiljan pokušaj da se konačno odlučno krene u borbu protiv nasilja u porodici.

– Također, pozivamo nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da pooštre kontrolu vatrenog oružja, kroz izmjene i dopune zakona koji regulišu vlasništvo i posjedovanje vatrenog oružja te ih potpuno usklade sa zakonodavstvom EU i drugim međunarodnim standardima. Građane treba ohrabriti da vatreno oružje predaju organima za provođenje zakona, na uništavanje.

Konačno, pozivamo medije da djeluju odgovorno, balansirajući između potrebe informiranja javnosti i potrebe za očuvanjem i zaštitom privatnosti svih sudionika, naročito maloljetnih osoba. Ovo je posebno važno s obzirom na osjetljivost takvih djela i ranjivost žrtava i svjedoka, navodi se u saopćenju za javnost Misije OSCE u BiH.

Podijeli ovaj članak