Miomirka Melank: Blokada promjena Krivičnog zakona doprinijela je gubitku još jednog života žene

3 min. čitanja

Povodom ubistva Edine Odobašić u Bihaću, kao još jednog akta femicida, reagirala je Miomirka Melank iz Naše stranke s naglaskom na činjenicu da femicid nije zakonski obuhvaćen u FBiH.

Melank skreće pažnju na nedostatke Krivičnog zakona FBiH kad je u pitanju nasilje nad ženama i djecom. Naša stranka je, kaže Melank, uputila 43 amandmana na ovaj zakon, među kojima su:

  • zabrana zamjene kazne zatvora novčanom kaznom za djela seksualnog nasilja na štetu djeteta;
  • zabrana uvjetnog puštanja na slobodu lica osuđenih za nasilje u porodici;
  • zabrana približavanja i komunikacije sa žrtvom nasilja;
  • obavezan psihosocijalni tretman počinilaca nasilja;
  • zabrana potpunog vršenja bilo kojeg posla sa djecom osuđenima za djela protiv spolne slobode;
  • udaljenje iz domaćinstva počinilaca nasilja, kada postoji opasnost od ponavljanja nasilja;
  • izrada posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela na štetu spolnog integriteta djeteta
  • drastično povećanje kazni zatvora za silovanje, bludne radnje i spolnu zloupotrebu djece, za pedofiliju, iskorištavanje djece za pornografiju, rodoskvrnuće, prinudno zaključenje braka i druge opake radnje koje se tiču nasilja u porodici i nasilja uopšte.
  • Sve ove amandmane, kako kaže Melank, blokirala je vladajuća koalicija predvođena HDZ-om i SDA.

„Nakon skoro decenije pritisaka, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH usvojen je 27. aprila 2022. na 32. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. 

Termin ‘femicid‘ nije uvršten, odbacila ga je Komisija Ministarstva pravde. Pored Nacrta, sa 74 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih, usvojen je Zaključak da se zadužuje predlagač da do kraja petog mjeseca 2022. godine obavi javnu raspravu. Tako bi se Prijedlog zakona našao na sjednici u junu.

Do kraja petog mjeseca nije obavljena javna rasprava. Nacrt nije stigao do Doma naroda. Predlagač, ministar pravde Mato Jozić nije ispunio obećanje da će biti usvojene izmjene Krivičnog zakona u mandatu ovog Predstavničkog doma. Izmjene Krivičnog zakona propale su za ovu, kao i za osam prethodnih godina vlasti nacionalnih stranaka u Federaciji BiH.

Od samog početka mandata je Klub Naše stranke sa ukupno 43 amandmana pokušao da izvrši usklađivanje Krivičnog zakona sa međunarodnim konvencijama, Lanzerote i Istambulskom, da se pooštre kazne za teška kaznena djela protiv života i nedjela spolne prirode nad djecom i ženama, da se uvedu nova krivična djela kao što je spolno uznemiravanje i femicid…

Vladajuća SDA-HDZ koalicija blokirala je amandmane, pod izgovorom da žele donijeti integrisanu i cjelovitu promjenu.

Na kraju – ništa. Blokada promjena Krivičnog zakona doprinijela je gubitku još jednog života žene – života Edine Odobašić“, rekla je Melank.

Podijeli ovaj članak