Lagumdžija o Dodikovom neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda: NSRS može to učiniti, ali…

2 min. čitanja

Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, komentarisao je to što je Dodik na posebnoj sjednici NSRS održanoj u srijedu, 27. juna, rekao da će sudovi koji budu primjenjivali odluke Ustavnog suda BiH biti ukinuti i ostati bez budžeta.

– Imajući u vidu sadržinu izjave i mogućih posljedica tu izjavu ja kao čovjek, kao sudija, kao predsjednik vijeća smatram neprimjerenom i moram reći nedopustivom. Na takav način narušava se princip podjele vlasti, a prijetnja nečim takvim u značajnoj mjeri može ograničiti nezavisnost u donošenju mišljenja i donošenju odluka svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije u RS. Istina je da je NSRS kao zakonodavni organ donijela zakon sudovima kojim se određuje struktura i nadležnosti sudova i sve ono što je bitno. Kao takva ona može donijeti i izmjene tog zakona, rekao je Lagumdžija.

Međutim, ovaj razlog koji je Dodik naveo smatra apsolutno neprimjerenim, pogotovo jer, između ostalog, direktno utiče i na same građane RS.

– Ako bi se tako nešto uradilo, ako se odluke ne bi primjenjivale, građani RS koji ne bi bili zadovoljni odlukama pravosudnih tijela u RS ne bi mogli nastaviti postupak pred Ustavnim sudom, a onda ako ne bi bili zadovoljni odlukom Ustavnog suda BiH i pred sudom u Strazburu. Građani bi na taj način bili osujećeni u ostvarivanju svojih prava, naveo je on.

Podijeli ovaj članak