Kako će OHR i Schmidt reagovati: NSRS ukinula obavezu objave odluka visokog predstavnika

4 min. čitanja

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Sedmoj posebnoj sjednici usvojila Zakon o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske – po hitnom postupku i Zaključke u vezi sa, kako navode, “neustavnim djelovanjem Ustavnog suda BiH”.

Za usvajanje prijedloga zakona glasala su 54 poslanika, od 61 prisutnog. 

Nije bilo glasova protiv niti suzdržanih.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da se Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS propisuje da prestaje obaveza da se u republičkom Službenom glasniku objavljuju propisi i drugi akti koje u okviru svoje nadležnosti donosi visoki predstavnik u BiH i poručio da borba Srpske sa OHR-om neće prestati jer Christian Schmidt nema legalitet Savjeta bezbjednosti UN.

Kako se navodi u zaključcima, Republika Srpska je opredjeljena za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim se nedvosmisleno prihvata, potvrđuje i garantuje njen ustavnopravni položaj, kao jednog od dva entiteta u sastavu BiH.

– Osuđujemo neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH, kojim se erodira ustavnopravna pozicija Republike Srpske, a posljedično i ustavna pozicija BiH i svih njenih građana. Ukoliko Ustavni sud BiH nastavi svoje neustavno djelovanje Narodna skupština Republike Srpske će biti primorana da donosi odgovarajuće zakone kojim se takvo postupanje neutrališe. 

Traže od svih predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH da iniciraju postupak donošenja Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim će se regulisati pitanja organizacije Ustavnog suda, postupka pred tim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka i da iniciraju postupak donošenja Zakona o izboru troje sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, kojim će se propisati da najmanje jednog sudiju bira Narodna skupština Republike Srpske.

– Ukoliko se Parlamentarna skupština BiH ogluši o zahtjeve predstavnika Republike Srpske da se pristupi usvajanju Zakona o Ustavnom sudu BiH i Zakona o izboru sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, pozivamo sve predstavnike Republike Srpske da se povuku iz njihovog rada dok se ovi zakoni ne usvoje – navodi se u zaključcima.

Zadužuje se Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pripreme Nacrt zakona o Ustavnom sudu BiH, sa posebnim osvrtom na izbor sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, koji će poslužiti predstavnicima Republike Srpske u institucijama BiH kao osnove za pokretanje postupka njihovog usvajanja.

Pozivaju Ustavni sud BiH da ukine svoju odluku o brisanju člana 39. Pravila Ustavnog suda BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 94/14).

Zadužuje se Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pripreme Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske i da ga upute u skupštinsku proceduru ukoliko se nastavi neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH. Ovim zakonom se treba riješiti i pitanje pravne zaštite lica koja bi bila izložena eventualnom krivičnom gonjenju zbog neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda BiH.

– Pozivamo Ustavni sud Republike Srpske da obavijesti najviše ustavne organe Republike Srpske o problemu neustavnog djelovanja Ustavnog suda BiH i da pripremi mišljenja i prijedloge za donošenje potrebnih zakona i za preduzimanje drugih mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana – stoji u zaključcima.

Ovi zaključci će biti upućeni Predsjedniku, Vladi i Ustavnom sudu Republike Srpske, Parlamentarnoj skupštini, Predsjedništvu, Savjetu ministara i Ustavnom sudu BiH i predstavnicima Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Podijeli ovaj članak