Jeste, pa nije, a sada je i konačno: Mahmut Švraka smijenjen sa mjesta glavnog tužioca RS

3 min. čitanja

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) razmatralo je i usvojilo žalbu Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH, te preinačilo odluku Drugostepene disciplinske komisije za tužioce od 25.8.2022. godine u pogledu izrečene disciplinske mjere.

Tako je tuženom Mahmutu Švraki, glavnom tužiocu Republičkog javnog tužilaštva RS za počinjene disciplinske prekršaje iz člana 57. tačke 8. i 17. Zakona o VSTV-u BiH, izrečena disciplinska mjera – premještanje sa mjesta glavnog tužioca na mjesto tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS.

Promijenjena odluka

U tom postupku, Drugostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH za tužioce, odlučujući o žalbi tuženog, preinačila je Odluku Prvostepene disciplinske komisije u pogledu izrečene disciplinske mjere, na način da je tuženom Švraki, izrekla disciplinsku mjeru smanjenja plaće za 30 posto na period od šest mjeseci.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH za tužioce, odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH, donijela je Odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog zato što je propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključku Vijeća od 17. i 18.12.2014. godine, kojim VSTV BiH „zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a“.

Također, utvrđeno je da je Švraka propustio poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira, čime je počinio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Istovremeno, tačkom b) spomenute odluke tuženi je, suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, propustio da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Republičkog javnog tužilaštva RS, te propustio postupiti u skladu sa zaključkom Vijeća od 17.07.2019. godine, kojim „se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH“, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

Time je, kao se navodi, iako je u donošenju navedenog zaključka učestvovao lično kao član Vijeća, Švraka počinio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Izabran vršilac dužnosti

U skladu s tim, tuženom za spomenute disciplinske prekršaje, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tačka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrečena disciplinska mjera – Premještanje sa mjesta glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS na mjesto tužioca tog tužilaštva.

Odluka VSTV-a BiH je konačna.

Vijeće je za vršioca dužnosti glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS izabralo Miodraga Bajića, koji će tu dužnost obavljati do okončanja konkursne procedure za izbor glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS, navodi se u saopćenju.

Podijeli ovaj članak