Fondacija “Mentalno zdravlje za sve” o adaptaciji Odjeljenja Klinike za psihijatriju u Tuzli

4 min. čitanja

Vlada Tuzlanskog kantona (TK) daje na raspolaganje do kraja godine 500 000 KM za završetak projekta adaptacije Odjeljenja Klinike za psihijatriju u Tuzli. Tragom te informacije Fondacija „Mentalno zdravlje za sve“, koja je investitor i nosilac tog projekta, ističe značaj angažmana na tom planu.

Iz Fondacije podsjećaju kako borba da se na Klinici za psihijatriju oformi Odjeljenje za Dječiju i adolescentnu psihijatriju traje još od 1994. godine.

– S obzirom da to odjeljenje prema zakonskim odredbama mora biti fizički odvojeno od prostora za psihijatriju odraslih, Uprava i Menadžment UKC-a Tuzla su prije nekoliko godina svojom odlukom namijenili da se za tu svrhu stavi na raspolagnje objekat pored zgrade Klinike za psihijatriju u Solini (cca 400 m2) u kojoj je smjeÅ¡tena arhiva Kliničkog centra i atelje preminulog likovnog umjetnika Nesima Tahirovića – pojaÅ¡njavaju iz Fondacije u saopćenju za javnost.

Da bi projekat što brže bio realiziran, uz saglasnost tadašnjeg menadžmenta UKC-a Tuzla, u tu svrhu osnovana je Fondacija „Mentalno zdravlje za sve“ koja je odmah počela prikupljajti sredstva za tu namjenu.

– Obratili smo se na viÅ¡e adresa i od Vlade Brčkog Distrikta BiH smo prije nekoliko godina dobili donaciju od 100.000 KM. Od dijela tih sredstava smo uradili projekat adaptacije zgrade, ali zbog poteÅ¡koća u izmjeÅ¡tanju ateljea Nesima Tahirovića i Arhive Kliničkog centra nastupio je zastoj u realizaciji projekta sve do ove godine kada je aktuelni menadžment UKC-a Tuzla oslobodio oko 80m2 od arhivske dokumentacije, tako da se moglo pristupiti realizaciji Prve faze projekta – navode iz Fondacije.

Ta faza, kako nadalje navode, podrazumijeva da se obezbijede bar dvije bolesničke sobe sa pet kreveta (2+3) sa pratećim sadržajima što bi do stavljanja u funkciju koštalo cca 300.000 KM, a realizacija te faze je u toku.

– Za realizaciju kompletnog projekata, koji uključuje joÅ¡ pet bolesničkih kreveta, sa prostorom za ambulantni, dnevno bolnički tretman, psihoterapiju i sve druge vidove savremenog tretmana trebalo bi obezbijediti dodatnih 900.000 do 1.000.000 KM – navodi se.

Iz Fondacije napominju kako je potrebna podrška i odlučna akcija svih relevantnih subjekata, a prije svega Skupštine i Vlade TK, da se obezbijedi adekvatan prostor za izmještanje Arhive Kliničkog centra, navodeći da postoje trenutno prazni, neiskorišteni vojni objekti (nekadašnje kasarne Husinska buna) u neposrednoj blizini kompleksa UKC-a na Gradini koji se mogu dati na raspolaganje UKC-u za tu svrhu.

Nadalje, potrebno je da se obezbijedi adekvatan prostor za izmještanje ateljea i umjetničke zaostavštine velikog sina Bosne i Hercegovine, čuvenog likovnog umjetnika Nesima Tahirovića, a TK i Grad Tuzla imaju obavezu da adekvatno zbrinu i učine dostupnim cjelokupnoj javnosti njegova umjetnička djela neprocjenjive vrijednosti i zaštite ih od propadanja.

– Istovremeno, potrebno je zapoÅ¡ljavanje odgovarajućeg broja stručnog kadra, prije svega ljekara, koji bi specijalizirali dječiju i adolesentnu psihijatriju, psihologa i psihoterapeuta koji bi se educirali iz oblasti dječije i adolescentne psihologije i psihoterapije i medicinskih sestara i tehničara educiranih za rad u toj oblasti – navodi se u saopćenju.

Podijeli ovaj članak