Alarme u druÅ”tvu pali korumpirana policija: “Ako su oni ti koji treba da se bore protiv korupcije i sami korumpirani, onda je to jedna spirala pokvarenosti”

8 min. čitanja

TužilaŔtvo BiH je nakon istrage koja je trajala gotovo godinu podiglo optužnicu protiv Ŕest osoba u predmetu označenom kao visoka korupcija, a u vezi s namjeŔtanjem konkursa za prijem 150 kadeta u Graničnu policiju BiH.

UnutraŔnja kontrola

Optuženi su Rejhan Raković i Ensar Salčinović, uposlenici GPBiH, koji su u međuvremenu dobili otkaz, zatim Ivica Sabljo, koji je bio član Komisije za provođenje procedure natječaja za prijem uposlenika, Kenit Čakić, Armin Otuzbir, zvani Pipa, i Mirza Ramljak.

Sabljo nije hapÅ”en u policijskoj akciji koja je provedena u septembru proÅ”le godine i joÅ” je uposlenik GPBiH. Oslobođenje je u ovoj policijskoj agenciji zatražilo pojaÅ”njenje o tome kakav je njegov status nakon Å”to je optužen.

– Ured za profesionalne standarde i unutarnju kontrolu Granične policije BiH sproveo je interni postupak protiv policijskog službenika Ivice Sablje, protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak temeljem čega, u tom pogledu, navedeni službenik ima status stegovno optuženog službenika, navode u GPBiH.

Optuženi se terete da su djelujući kao uvezana grupa nezakonito zahtijevali i primali novac od kandidata koji su konkurisali za radna mjesta u GPBiH kako bi ishodili i omogućili im veći broj bodova, kao i prijem kandidata u radni odnos u toj agenciji, a za sebe pribavljali nezakonitu imovinsku korist. Istragom je utvrđeno da su optuženi dobijali novac, od 10 do 30 hiljada KM, kako bi u okviru svojih ovlasti pogodovali njihovom prolasku na konkursu i u konačnici zapoÅ”ljavanju.

To Å”to većina ljudi časno, poÅ”teno i odgovorno radi svoj posao, kad se dese ovakve afere, ne pomaže u očuvanju povjerenja i reputacije institucije

Nakon ove afere i hapÅ”enja uslijedile su žalbe kandidata, pa je Odbor za žalbe policijskih službenika zaprimio njih dvanaest. Samir Rizvo, predsjednik Odbora za žalbe policijskih službenika, rekao je za Oslobođenje da će Odbor na narednoj sjednici razmatrati nove okolnosti nastale podizanjem optužnice u ovom predmetu, te odlučiti o daljnjim koracima u postupanju po žalbama.

Jedno od pitanja koje je nakon svega ostalo u zraku jeste: Šta će biti sa konkursom za prijem novih kadeta?

– U skladu sa članom 53. st. (3) Zakona o policijskim službenicima BiH, kada Odbor za žalbe policijskih službenika odluči o podnesenim žalbama, rukovodilac će odobriti konačnu listu svih kandidata nominiranih za zapoÅ”ljavanje. Proces odabira kandidata za XI klasu kadeta GPBiH je obustavljen s obzirom na to da je Odbor rjeÅ”avajući po žalbama nezadovoljnih kandidata za kadete, njih ukupno 11, donio zaključke da se prekida postupak po žalbama do utvrđivanja eventualnog postojanja krivičnog djela – donoÅ”enja pravomoćne presude Suda BiH u ovom predmetu, pojasnili su u GPBiH.

Svjesni prisutnosti korupcije i u policijskim tijelima, u GPBiH navode kako kontinuirano rade na njenom suzbijanju.

– Za prvih Å”est mjeseci 2022. pokrenuto je pet internih postupaka protiv Å”est policijskih službenika zbog radnji koje se dovode u vezu s korupcijom. U tom razdoblju podnesena su četiri zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka protiv pet službenika. Za dva službenika izrečena je stegovna sankcija, prestanak radnog odnosa, precizirano je.

Odbor za žalbe policijskih službenika zaprimio je 12 žalbi, a na narednoj sjednici će razmatrati nove okolnosti nastale podizanjem optužnice, ističe Rizvo

Dr. sc. Eldan Mujanović, profesor na Fakultetu za kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže za Oslobođenje da se korupcija u policijskim organima ne razlikuje od pojavnih oblika korupcije u drugim javnim institucijama.

– Radi se o različitim vrstama zloupotreba službenih ovlaÅ”tenja, diskrecije u postupanju i određenih poluga odlučivanja, a sve radi materijalnog interesa pojedinaca. Slučaj koji ste spomenuli u Graničnoj policiji BiH se prema nekim kriterijima u pravosudnom sektoru vodi kao slučaj visoke korupcije. U svakom slučaju, ako se ovamo ne razlikuju, razlikuju se po tome Å”to su, ipak, policijski i pravosudni organi oni koji treba da se bore protiv kriminala i korupcije. I onda kad se javlja korupcija u njihovim redovima, to stvara zabrinutost i pali se dodatni druÅ”tveni alarm. Ako su oni ti koji treba da se bore protiv korupcije i sami korumpirani, a uz to imamo dodatnu činjenicu da su nezakonito pribavljali novac u postupku prijema novih policajaca, onda je to jedna spirala nezakonitosti, a na kraju, ako hoćete, i pokvarenosti, Å”to korupcija jeste, koja na viÅ”egodiÅ”njim osnovama ne nudi nikakvu perspektivu da se stvari u državi mogu promijeniti. To je vrlo opasno područje koje treba staviti pod kontrolu i procesuirati, naglaÅ”ava Mujanović.

Prema njegovim riječima, svakoj javnoj instituciji u kojoj se otkriju slučajevi korupcije naruÅ”ava se reputacija i to utiče na povjerenje njenih klijenata, u ovom slučaju građana.

– Činjenica je da brojne studije pokazuju da je uvijek mali broj onih koji su uključeni u te nezakonitosti i da većina ljudi časno, poÅ”teno i odgovorno radi svoj posao. Međutim, to ne pomaže u tom kontekstu, jer to zaista utiče na povjerenje i reputaciju institucije. Stoga je odgovornost menadžmenta svake institucije da uspostavlja interne mehanizme upravljanja i smanjenja mogućnosti korupcije, dakle, da radi u domenu prevencije korupcije kako se ne bi desili slučajevi koji dovode do naruÅ”avanja ugleda i povjerenja u rad te institucije, kaže Mujanović.

NaŔ sagovornik napominje da je oblast zapoŔljavanja u javnom sektoru, potom imenovanja na različite pozicije, označena kao vrlo osjetljiva i ranjiva na različite koruptivne prakse i da je to neŔto Ŕto traje godinama.

Snimanje kandidata

– PreviÅ”e tu imamo diskrecije, malo kontrole, nadzora i transparentnosti u cijelim tim procesima. Političke stranke stoje iza većine tih nezakonitosti, u smislu Å”to kroz borbu za vlast dolaze u priliku da stoje iza njihovih članova, simpatizera, klijenata i to je klijentelizam, tipičan oblik korupcije. Ono Å”to se u novije vrijeme javlja kao praksa jeste upravo to da se povećaju transparentnost, otvorenost, nadzor i kontrola u procesima prijema i selekcije policijskih kadrova. To mogu biti različite vrste eksternih posmatrača, transparentnih procedura, testova koji su potpuno objektivizirani, upotreba IT tehnologija, od snimanja kandidata, elektronskih testova, da bi se smanjili rizici od korupcije, pojasnio je.

Nažalost, dodao je, i u tim situacijama kad su se takve metode uvodile, opet su navidjelo isplivavali pokuŔaji da se kroz različite vrste manipulacija i ličnih interesa koruptivno prodire.

– Uvijek je sve do ljudi, do rukovodstva policijskog organa, komisije koja vrÅ”i prijem i svih onih koji su uključeni u tu proceduru. Kad tu budemo imali ljude koji su od integriteta, profesionalnog, moralnog i ličnog, onda možemo govoriti o napretku, zaključuje Mujanović.

Podijeli ovaj članak