Aggeler pozvao tužioce da prihvate odgovornost: Budite hrabriji!

5 min. čitanja

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Delegacijom EU i Misijom OSCE-a u BiH organizovalo 17. konferenciju glavnih tužilaca na kojoj se govorilo o rezultatima rada u tužilaštvima sa posebnim fokusom na korupciju i organizovani kriminal, o procesuiranju krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbornog procesa, razmotrena je tema imenovanja i odgovornosti nosilaca tužilačke funkcije, te predstavljen izvještaj o ostvarenim rezultatima i budućim koracima u segmentu rada tužilaštava.

Ljudi sa terena

– Fokus je na borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako poboljšati kvalitet i kako skratiti rokove trajanja postupaka. Dobro je da nam tužioci kažu koji su to problemi, a oni imaju šta reći, jer su naši glavni ljudi na terenu, preko njih upravljamo sistemom. Potrebno je uložiti dodatne napore s ciljem podizanja većeg broja optužnica u predmetima ratnih zločina, rekao je predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija.

Dodao je i da prioritet treba biti rješavanje predmeta izbornih prevara, kako bi se time poslala jasna poruka javnosti da su pravosudne institucije snažno opredijeljene za zaštitu izbornog procesa i volje građana.

– Cilj svih nas mora biti usmjeren na jačanje integriteta, nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, što je ključni preduslov za institucionalno suprotstavljanje svim oblicima kriminala. VSTVBiH je tu da pruži podršku u otklanjanju prepreka, kako bi se uspostavio još efikasniji i kvalitetniji sistem spreman da se bori protiv najtežih oblika korupcije i organizovanog kriminala, kao i svih drugih krivičnih djela i da na taj način doprinesemo uspostavljanju potpune vladavine prava u BiH, poručio je Lagumdžija.

Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u BiH, još jednom je ukazao na to da kandidatski status koji je dodijeljen našoj zemlji znači i obaveze.

– Značajan dio njih odnosi se na unapređenje rada pravosuđa, vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Očekujemo vrlo konkretne aktivnosti sa dva nivoa, pravosudnog i političkog, kao i snažniji angažman i dinamiku u borbi protiv kriminala i korupcije. Mali je broj osuđujućih presuda za organizovani kriminal i korupciju, čak i ako ga poredimo s regijom. Agencije za provođenje zakona nisu podnijele nijednu prijavu vezanu za slučajeve visoke korupcije, istakao je Sattler i dodao da od političkog nivoa, od zakonodavnih tijela očekuje da usvoje zakone koji će unaprijediti rad u ovoj oblasti.

​Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH, ukazao je na to da se sve pravosudne institucije u zemlji suočavaju sa problemom pravilnog i efikasnog postupanja u složenim predmetima, a što neminovno utiče na stabilnost, sigurnost i napredak BiH.

– Potrebne su reforme usmjerene na odgovornost, kvalitet i integritet, kako nosilaca pravosudnih funkcija tako i pravosudnih institucija. Ukazujemo na stalne nedostatke u funkcionisanju krivičnopravnog sistema i to u svim fazama postupka. Neke od stvari koje nas najviše zabrinjavaju i koje doprinose nekažnjivosti su sporost u procesuiranju predmeta, nedosljedne prakse posebno u dokaznom postupku, mali broj osuđujućih presuda, blaga kaznena politika, nedosuđivanje naknade žrtvama. Kako bi se otklonili ovi problemi, želimo da naglasimo da je uloga tužilaca ključna, rekao je Aggeler, pozivajući tužioce da prihvate odgovornost i uhvate se ukoštac sa borbom protiv nekažnjivosti demonstrirajući pritom hrabrost, posvećenost i integritet.

Zid odbrane

Miodrag Bajić, v. d. glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS-a, oštro je poručio da je tužilaštvima i sudovima hitno potrebna specijalizacija u pogledu rada na složenim predmetima visoke korupcije iako je situacija bolja nego u ranijem periodu.

– Prema svim međunarodnim, domaćim izvještajima i mom zapažanju, vidim da je korupcija zastupljena u svim fazama, nema nijednog segmenta gdje nije ušla. Kad je ona ušla u pravosuđe, u posljednji zid odbrane, ne trebam vam ništa više pričati, kazao je on.

Podijeli ovaj članak