Oznaka: naši roditelji su odbranili našu domovinu i nastavili su sa školovanjem