Za 50 miliona dolara prodana luksuzna Titova palača na Petoj aveniji u New Yorku, evo ko će dobiti novac od država

2 min. čitanja

Slovensko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je jutros da je za 50 milijuna dolara konačno prodana zgrada bivše ambasade Jugoslavije na njujorškoj Petoj aveniji. Sloveniji će, prema istome izvoru, od spomenutog iznosa pripasti sedam miliona eura, piše Jutarnji.

Na svoj dio od prodaje zgrade na Petoj aveniji, prema bečkom Ugovoru o sukcesiji bivše SFRJ iz 2004., ima pravo i Hrvatska, čije se ministarstvo vanjskih poslova nije oglasilo ovom povodom. No, prema slovu sukcesijskog ugovora, Hrvatskoj pripada 23,5 posto iznosa koji se dobije prodajom diplomatske imovine Jugoslavije, pa će u naš državni proračun biti uplaćeno 11,5 milijuna eura od prodaje spomenute nekretnine.

U obavijesti slovenskog Ministarstva vanjskih poslova o dovršetku prodaje najvrjednije nekretnine koja je bila predmet sukcesije bivše SFRJ u dijelu koji se odnosi na imovinu jugoslavenske diplomacije, napominje se da je zgrada izgrađena 1905., a da su je za potrebe Jugoslavije u ljeto 1946. kupili američki iseljenici iz tadašnjih jugoslavenskih republika. Dodaje se kako je ambasada za vrijeme Jugoslavije korištena, osim za diplomatske aktivnosti u SAD-u, i za potrebe Misije tadašnje države pri Ujedinjenim narodima.

Ambasadu je do dogovora o njezinoj prodaji koristila Republika Srbija. Na dogovor o prodaji čekalo se 18 godina zbog zahtjeva Srbije da joj se pri raspodjeli nekretnine priznaju ulaganja u njezino održavanje. Budući da je potpisnik Bečkog ugovora o sukcesiji Savezna Republika Jugoslavija čiji su sljednici Srbija i Crna Gora, pravo SRJ na gotovo 40 posto iznosa od prodaje nekretnine na Petoj aveniji dijelit će se između Srbije i Crne Gore.

Slovenija je, prema priopćenju njezinog ministarstva o prodaji nekretnine u New Yorku, sporazumom o sukcesiji pripalo 13 diplomatskih predstavništava bivše države, dio kojih koristi a dio je prodala uprihodivši 13 milijuna eura. Isti izvor navodi da prodajom bivše jugoslavenske ambasade u najstrožem centru New Yorka podjela nekretnina Jugoslavije u inozemstvu nije završena, te da predstoje pregovori o podjeli stanova koje su vojni predstavnici bivše države koristili u inozemstvu.

 

Podijeli ovaj članak