SERVISNE INFORMACIJE za dan 05.08.2021.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavjeÅ”tava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 11,40 sati ul.Generala Mirsada Sedića naruÅ”avanje JRiM-a prosijačenjem od strane 1 lica.PrekrÅ”ajni nalog na 1 lice.U 15,00 sati Bos.Otoka ul.Otočkih heroja naruÅ”avanje JRiM-a naročito drskim ponaÅ”anjem od strane 1 lica.PrekrÅ”ajni nalog na 1 lice.U 23,20 sati ul.MarÅ”ala Tita u prostorijama Policijske stanice naruÅ”avanje JRiM-a naročito drskim ponaÅ”anjem i nepostupanjem po naredbi OSL-a.Lice liÅ”eno slobode i zadržano.PrekrÅ”ajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvjeŔtava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 41 pacijenta, za KB ā€œDr.I.Ljubijankićā€je bilo upućeno 5 lica. Na porodiliÅ”tu nije bilo prinova.

JKPā€œ10. Juliā€Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 06,00 do 14,00 sati prekidu isporuci vode u Dana nezavisnosti ,Ćojluk i Ćojluk brdo i od 08,00 do 12,00 sati u naselju Voloder.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija-Operativni centar nije uspio dobiti podatke o stanju u proteklom periodu.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

SlužbeĀ Ā  zaĀ Ā  održavanjeĀ Ā  putevaĀ Ā  naĀ Ā  područjuĀ Ā  općineĀ Ā  BosanskaĀ Ā  Krupa Ā obavjeÅ”tavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz namag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poÅ”tivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteoroloÅ”ka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 17C , vlažnost zraka 97% , dok je vodostaj rijeke Une 20 cm (NV).

Podijeli ovaj članak