SERVISNE INFORMACIJE za dan 02.09.2021.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještavada u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imalaintervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 25 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danasimaplanski prekida u isporuci vode i to:

07.00-09.00 sati Tećija, radovi na mreži i

10.00-12.00 sati MZJezerski naselje Polje, radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas su planirani kraći povremeni prekidi tokom dana u isporuci električne energije na područiju TS Kozara- Zeleni Otoci, Redak II i Krčevine, zbog radova na nisko naponskoj mreži

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom perioduodvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperaturazraka 9C , vlažnost zraka 99% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 15 cm, u Bosanskoj Otoci 66 cm (NV).

Podijeli ovaj članak