SERVISNE INFORMACIJE za 22.01.2021

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 22 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 4 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 07,00 do 15,00 sati povremeni planski prekidi u isporuci vode u Bos.Otoci zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danas od 10,00 do 12,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Jasenica i od 12,00 do 16,00 sati na dalekovodu Perna.Radovi na dalekovodu, i od 09,00 do 16,00 sati na niskonaponskoj mreži Jezerski centar.radovi na NN mreži.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 9 C , vlažnost zraka 79 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 84 cm, u Bosanskoj Otoci 128 cm (NV).

Podijeli ovaj članak