OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKE KRUPE ZABRANILO DOVOZ SMEĆA BUŽIMU I CAZINU NA DEPONIJU MEDŽDRE-VLAŠKI DO

1 min. čitanja

BOSANSKA KRUPA, 10. novembra – Općinsko vijeće Bosanska Krupa, na sjednici koja je održana u ponedjeljak, donijelo je Odluku  o zabrani odlaganja otpada na deponiji „Meždre – Vlaški do“. Zabrana se odnosi na lokalne samouprave Bužim i Cazin koje su Sporazumom zajedno sa općinom Bosanska Krupa koristile ovu deponiju.

Ovakve odluke su donesene bez njegove saglasnosti, kaže bosanskokrupski načelnik Armin Halitović. Kaže da ih je prije par dana posjetio federalni inspektor za inspekcijske poslove koji je izvršio uvid u tretiranje otpada na deponiji ‘Meždre-Vlaški Do’. U telefonskom razgovoru, federalni inspektor za inspekcijske poslove Senad Jašarspahić rekao nam je kako je deponija u nadležnosti Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša. Samim tim, kaže da odluke koje donosi OV Bosanska Krupa po ovom pitanju nisu validne.

Sa druge strane priče, predsjedavajući Općinskog vijeća Đemal Elezović tvrdi drugačije. Kako bi se trajno riješio problem s kojim se suočava Bosanska Krupa, ali i druge općine u Kantonu, početkom decembra u Bosanskoj Krupi bit će održana Međunarodna konferencija na kojoj će biti prezentirana tehnološka rješenja koja bi pomogla pri rješavanju ovog pitanja, najavio je načelnik Halitović.

Podijeli ovaj članak