OO DEMOKRTASKA FRONTA BOSANSKA KRUPA: SAOPĆENJE ZA JAVNOST

3 min. čitanja
PoÅ”tovani sugrađani,
U utorak (26.01.2021.) održan je četvrti nastavak konstituirajuće sjednice OV Bosanska Krupa na kojemu je za funkciju predsjedavajućeg OV predložen kandidat ispred Kluba vijećnika DF Bosanska Krupa ā€“ Đemal Elezović.
Obzirom da su u prethodnom periodu iznesene brojne neistine na račun Kluba vijećnika DF Bosanska Krupa, a koje su mahom iÅ”le u smjeru da isti opstruira konstituiranje OV, osjećamo obavezu da Å”iru javnost upoznamo sa činjenicom da su stranke okupljene oko A-SDA, a to su SDP i NiP, imale većinu od 13 vijećnika te da iste, zbog unutarstranačkih i unutarkoalicionih razmirica, nisu uspjeli konstituirati općinsko vijeće. Ne prezentirajući javnosti pravi (i jedini) problem koji onemogućava konstituiranje OV općine Bosanska Krupa, sva krivica za novonastalu situaciju prebačena je na vijećnike DF Bosanska Krupa koji su predstavljeni kao glavni faktor opstrukcije (re)izbora predsjedavajućeg općinskog vijeća, rada općinskog vijeća uopće i, napose, većine koja se, tobože, konstituirala. Napominjemo, vijećnici DF Bosanska Krupa nisu niti uvažavani niti, u bilo kojem momentu, pozvani da budu dio većine. Å toviÅ”e, sigurni u, sada već očigledno nepostojeću, većinu i nastojeći izmanipulirati ili, bolje rečeno, brojem osvojenih mandata ucijeniti druge vijećnike OV Bosanska Krupa, od strane A-SDA Bosanska Krupa naglaÅ”eno je da im u istoj nismo ni potrebni te da oni neće biti u većini u kojoj se istovremeno nalaze i vijećnici DF Bosanska Krupa.
Iz gore navedenih razloga te kako gore spomenuta većina nije uspjela konstituirati OV, a, samim time, ni stvoriti uslove da se usvoji odluka o privremenom finansiranju kako bi budžetski i vanbudžetski korisnici dobili plate te kako bi se mogle izmirivati tekuće obaveze, Klub vijećnika DF Bosanska Krupa izaÅ”ao je sa prijedlogom kandidata za predsjedavajućeg OV općine Bosanska Krupa te pozvao sve prokrupski orijentirane stranke koje participiraju u OV da podrže naÅ”eg kandidata kako bi se ova mučna situacija prevaziÅ”la.
Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su podržali naÅ”eg kandidata za predsjedavajućeg OV općine Bosanska Krupa, Đemala Elezovića. Želimo naglasiti da Demokratska fronta Bosanska Krupa nije (i neće) iznevjeriti povjerenje koje su nam ukazali građani Bosanske Krupe, a na Å”ta se uporno insinuiralo, te da ćemo u narednom mandatnom periodu, kao i dosad, raditi isključivo u interesu općine Bosanska Krupa i njenih građana, pa bilo to samostalno ili u suradnji sa drugim strankama kojima je interes Općine i građana ispred bilo kojeg stranačkog i/ili ličnog interesa.
Demokratska Fronta Bosanska Krupa
Podijeli ovaj članak