OBJAVLJEN JAVNI POZIV: Općina Bosanska Krupa (su)finansira projekte NVO, poziv otvoren do 22. aprila

1 min. čitanja

Općina Bosanska Krupa je objavila Javni poziv za (su)finansiranje projekata NVO u 2021. godini. Poziv je otvoren 15 dana, dakle do 22. aprila (četvrtak).

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju udruženja i druge nevladine organizacije registrovane u BiH, sa sjedištem na teritoriji općine Bosanska Krupa, čiji će se projekti realizirati na području Bosanske Krupe u budžetskoj 2021. godini, a odnose se na oblasti: ljudska prava i prava djeteta; jačanje demokracije; zapošljavanje; socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita; obrazovanje; kultura i sport.

Po javnom pozivu za realizaciju projekata može se prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za (su)finansiranje jednog projekta iznosi 1.000,00 KM, a maksimalan iznos koji može dobiti jedna NVO iznosi 2.000,00 KM.

Javni poziv koji osim ovih informacija sadrži spisak neophodne i popratne dokumentacije, kriterije, te način apliciranja kao i prijavni obrazac, dostupni su i na stranici Općine Bosanska Krupa po linkom OVDJE.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod stručnog saradnika za rad s mladima i nevladinim organizacijama, putem telefona (+387 37 961 460) ili mail-a: ranelak@opcinabosanskakrupa.ba

Podijeli ovaj članak