Neuspio pokušaj konstituisanja Općinskog vijeća Bosanska Krupa

2 min. čitanja

Vijećnici Općinskog vijeća Bosanska Krupa, juče njih 24 koliko je položilo zakletvu nije uspjelo izabrati predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg čime po Statutu neispunjava se član 31 stav 4 koji kaže da je vijeće konstituisano kada vijećnici polože zakletvu i izaberu predsjedavajućeg.

Prijedlozi za predsjedavajućeg i zamjenika bili su vijećnici Elvira Mehić(ASDA) koja je funkciju predsjedavajuće obavljala u prošlom sazivu i vijećnik Alen Lipovača(SDP). Nakon što se pristupilo tajnom glasanju komisija imenovana na samoj sjednici konstatovala je da su se vijećnici podijeli sa 12 na prema 12 kada je u pitanju prijedlog za predsjedavajućeg, dok zamjenik nije dobio podršku, jer je 13 vijećnika odbilo ovakav prijedlog. Obzirom da je u vijeće ispred političkog subjekta Narod i pravda ušla gdja.Ifeta Kadić trenutno zastupnica u Skupštini USK i kako ona nije prihvatila mandat, u vijeće ulazi sljedeći sa liste NIP-a , a to je gdin. Samir Jašaragić koji još uvijek nije dobio rješenje tako da nije ni mogao prisustvovati sjednici zbog čega je juče u sali i bilo 24 od 25 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Bos.Krupa. Prema Poslovniku o radu sada bi vijećnici trebali izići sa novim prijedlozima, a kada će se to desiti u trenutku pisanja izvještaja nije bilo jasno.No obzirom da rok za konstituisanje ističe 15.januara jasno je da se to mora desiti u ova dva dana.Obzirom da općina Bos.Krupa nema budžeta za 2021.godinu prvo što vijećnici trebaju riješiti jeste donošenje Odluke o privremenom finansiranju, a do toga ne može doći dok vijeće ne bude imalo predsjedavajućeg.Da li ovaj početak može biti odraz onog što ćemo gledati i slušati naredne četiri godine kada je u pitanju efikasnost rada ovog predstavničkog tijela pokazaće vrijeme pred nama.

Renata S./RadioBK

Podijeli ovaj članak