NAJAVA: Izložba povodom četvrte godišnjice smrti Alage Isakovića

2 min. čitanja
12.02.2021 (petak) u 18:00 sati povodom četvrte godišnjice smrti Alage Isakovića JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” organizuje izložbu umjetničkih djela ovog istaknutog bosanskokrupskog slikara.
Dobro nam došli!
Alaga Isaković
(1944-2017)
Osnovnu školu je pohađao u rodnom Bužimu, a završio u Bihaću 1961 godine. Školu primijenjenih umjetnosti u Splitu upisuje 1961. a završava 1966. Godine 1974. upisuje Pedagošku akademiju, Odsjek likovne umjetnosti u Zagrebu i zavrsava studij 1976. godine. Prvo radno iskustvo imao je u Osnovnoj školi “Bužim”, gdje je bio zaposlen od 1966. do 1973, kada seli u Bosansku Krupu. Po završetku Pedagoške akademije, narednih sedam godina radio je u osnovnim školama “Lepa Radić” i “Vahida Maglajlić. Godine 1983. prelazi u Osnovnu školu “Petar Kočić” u Bosanskoj Krupi, a radi i u Osnovnoj školi “Lepa Radić” sve do aprila 1992. godine. U vrijeme rata kratko radi u Osnovnoj školi “Bužim” i novoosnovanoj Mješovitoj srednjoj školi u Bužimu, a zatim se vraća u svoju matičnu školu, koja je preimenovana u “Prvu osnovnu školu” Bosanska Krupa u Pištalinama. Po oslobođenju Krupe 1995, radio je u Prvoj i Drugoj osnovnoj školi u Basanskoj Krupi sve do penzionisanja 2000. godine. Prvi je školovani nastavnik likovne kulture iz Bužima. Cijeli svoj radni vijek proveo je u obrazovanju, prenoseći znanja i vještine generacijama učenika iz oblasti likovnih umjetnosti. Za svoj rad je višestruko nagrađivan. Nakon penzionisanja intenzivno se okrenuo slikarstvu i izložbama. Bio je aktivni učesnik svih značajnijih likovnih događanja, susreta i kolonija na području Unsko-sanskog kantona. Jedan je od prvih osnivača likovne kolonije “Krušnica” u Bosanskoj Krupi. Uža tehnika njegovog likovnog izraza predstavljao je akvarel sa motivima Une i starih mlinova na Uni.
U Bosanskoj Krupi su ga odmilja zvali “mlinar bez mlina.
Podijeli ovaj članak