Mimozine zlatne trakice za 15.februar

5 min. čitanja

Došao nam je 15.februar – Svjetski dan djece oboljele i liječene od raka. To je prva prilika da uz dopuštenje kriznog štaba bosanskokrupske općine udruženje „mimoza“ poslije dugo organizira uličnu akciju „zlatnih trakica na reveru“.

Međunarodni dan djece koja su oboljela od raka je prilika da obilježavanjem ovog datuma naglasimo potrebu za zajedničkim globalnim akcijama za rješavanje rastućeg izazova ove bolesti. Globalno, rak djece i adolescenata prijeti pruzimanju primata od smrti uzrokovanih zaraznim bolestima, kao najvećem uzroku smrti među djecom.

Rak nije samo bolest djeteta već cijele porodice. Najteže prolaze djeca koja imaju kancer na mozgu, centralnom nervnom sistemu, bubregu… jer su kod njih vidljive i fizičke posljedice samog liječenja, a sve to je na neki način tabu tema u našem društvu. Imamo slučajeva na da ljudi jednostavno zaziru od priče o kanceru, kazavši kako je to isuviše teška tema. Upravo je cilj ovih akcija da i te predrasude rušiti i da uklonimo tu stigmu društva koju oboljela djeca imaju ili bivaju etiketirana.

Svakodnevno smo suočeni sa svim onim što uzima ova bolest.Suočeni smo s teškom ekonomskom i porodičnom situacijom kod oboljelih.Bosansko-hercegovačko društvo nema adekvatan odgovor na sve to i mnoge njihove obaveze preuzimaju udruženja.

Danas,u ponedjeljak će se održana je ulična akcija „Zlatnih trakica“ koju su organizirale članice „Mimoze“ s učenicima Druge osnovne škole,Opće gimnazije i i podmlatka Crvenog križa BosanskaKrupa.

Mimoze i učenici su krenuli u 10 sati s glavnog trga.Simbolično kao i prošle godine, zlatne balone su pustili u nebo sa starogradske tvrđave.

Jedna grupa,dijeleći zlatne trakice, obišla je Dom zdravlja,Općinski sud i uposlenike Općine Bosanska Krupa,druga grupa osnovne i srednje škole,a treća je manje privredne subjekte ,kačeći trakice i građanima koje su susreli i podsjetili ih na ovaj dan.Akcija je danas trajala od 10-14 sati.

„Mimoze“ su imale za cilj , kao i uvijek, da ova akcija bude edukativna i da se još jednom svi sjetimo oboljele djece od karcinoma. Iako ova akcija nije prvenstveno donatorskog karaktera,svi koji su željeli donirali sredstva, jer udruženje „Mimoza svake godine izdvoji iz svojih skromnih sredstava kojima potpomaže rad Roditeljske kuće u Sarajevu koju vodi udruženje „Srce za oboljelu djecu od karcinoma“ iz Sarajeva ,u kojoj najvećim dijelom borave djeca s Unsko-sanskog kantona ,koja sa svojim roditeljima imaju punu njegu i smještaj za vrijeme liječenja i terapija.

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka ove godine obilježava 15. februar – Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka, zajedno sa Childhood Cancer International, kroz trogodišnju kampanju Drvo života.  

Fokus ovogodišnjeg 15. februara stavili su na važnost podrške cjelokupne društvene zajednice oboljeloj djeci kroz cijeli proces liječenja i nakon njega, od nivoa porodice pa do državnog vrha. Upravo zato smo izabrali da imslogan bude Ja sam tvoja podrška.

Cilj je prije svega da podignu svijest o pedijatrijskom raku, ali i da ukažu na probleme i potrebe djece oboljele od raka i njihovih porodica.

Rak je vodeći uzrok smrti djece i adolescenata širom svijeta i godišnje otprilike kod 400.000 djece u dobi od 0 do 19 godina se dijagnosticira neko od malignih oboljenja.

U FBiH godišnje je oko 55-60 novooboljele djece od malignih oboljenja.

U visoko razvijenim zemljama izliječi se više od 80% djece s rakom, ali u mnogim zemljama sa niskim i srednjim dohotkom (LMIC) izliječi se samo oko 20%.

U FBiH taj procenat se kreće od 60 do 80%.

Najčešća maligna oboljenja kod djece su leukemije, karcinomi mozga, limfomi i solidni tumori, poput neuroblastoma i Wilmsovog tumora.

Dječiji rak se nažalost uglavnom ne može spriječiti ili prevenirati. Poboljšanje ishoda i procenta liječenja malignih oboljenja kod djece zahtijeva ranu i tačnu dijagnozu praćenu efikasnim liječenjem.

Proces liječenja djece oboljele od malignih oboljenja zahtijeva timski pristup u liječenju. Kada se završi bolničko liječenje potrebno je dugotrajno praćenje djeteta sa posebnim praćenjem kasnih posljedica liječenja.

Podrška je ključ koji otvara vrata boljeg svijeta. Svijeta većih mogućnosti, veće stope preživljavanja i lakšeg prolaska kroz proces liječenja.

Zato je važan ovaj dan, zato treba istaknuti sve koji na bilo koji način obilježe ovaj dan, pa tako i današnju akciju „Mimoze“ i učenika sa svojim sugrađanima.

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak