Cazin i Bužim neće moći odlagati otpad na deponiji Meždre u Bosanskoj Krupi

7 min. čitanja

Općinsko vijeće Bosanska Krupa na jučerašnjoj tematskoj sjednici donijelo je odluku o stavljanju van snage prethodno donesenih odluka ovog tijela o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu općine Bosanska Krupa, a koje se odnose na davanje saglasnosti na lokaciju Meždre-Vlaški do za deponiju dvije općine Bosanska Krupa i Bužim te grad Cazin. To znači da po isteku zakonskog roka od 60 dana općina Bužim i grad Cazin više ne mogu svoj otpad odlagati na lokaciji Meždre – Vlaški do.

Ovom odlukom takođe van snage stavljaju se odluke i sporazumi o regulisanju međusobnih prava i obaveza  kada je u pitanju održavanje pomenute deponije. Donošenje ovakve odluke objašnjava Vildana Jogić, predsjednica Kluba SDA u Općinskom vijeću Bosanska Krupa, ujedno i pokretač inicijative:

„Mi tražimo da se poštuje zakon. Mi tražimo sanitarnu ekološku deponiju. Općina Bosanska Krupa ima iznimno porozno zemljište i nismo pogodni, pogotovo ta lokacija, za toliku količinu otpada koji se odlaže. Mi tražimo od ove tri lokalne zajednice Bosanske Krupe, Bužima i Cazina da pronađu adekvatnu lokaciju i da se napokon formira sanitarna, ekološka deponija na osnovu ekoloških istraživanja i da konačno ne krenemo samo sa deponovanjem, već i upravljanjem i ekološkim zbrinjavanjem otpada.“

Sa ovom odlukom nije se složila opozicija kao i načelnik općine Bosanska Krupa Armin Halitović, smatrajući da će ovako formulisana odluka dugoročno proizvesti pravne posljedice:

„Današnja odluka će sasvim sigurno proizvesti odredjene štetne posljedice po općinu Bosanska Krupa, a u konačnici možda i vraćanje svih ovih naknada koje općina Bosanska Krupa naplatila od ostalih općina odnosno od grada Cazina i općine Bosanska Krupa“- kazao je Midhad Arnautović, predsjednik Kluba NES u Općinskom vijeću Bosanska Krupa.

Ni načelnik općine BosanskaKrupa se ne slaže sa ovakvom odlukom smatrajući da je struka trebala biti više uključena prilikom njene izrade:

„Općinsko vijeće je pripremilo sjednicu, pripremilo odluku, nažalost bez konsultacije sa mnom kao rukovodiocem organa ili bilo kojim službenikom iz Općine koji radi na tom referatu. Mislim da  odluka ovakva kako je donešena nije trebala biti danas donešena. Mislim da smo prije toga trebali razgovarati mi ovdje u Krupi, a onda i sa našim partnerima u Cazinu i Bužimu. Ulazimo sad u jednu neizvjesnost i ja se bojim da odluka ništa posebno dobrog neće donijeti općini Bosanska Krupa.“

Kako se problem odlaganja otpada tiče ne samo stanovnika općine Bosanska Krupa, Bužima ili grada Cazina, već i USK koji nema riješeno pitanje odlaganja otpada na sjednicu su uredno bili pozvani svi koji su nadležni i koji mogu doprinijeti iznalaženju rješenja za ovaj gorući zdravstveni, ekološki i finansijski problem kako lokalnih zajednica tako i USK. Medjutim od podužeg spiska pozvanih, medju kojima i resorno ministartstvo USK, čelni ljudi zainteresiranih općina i gradova, općinski i gradski vijećnici, inspektori itd.  u vijećnici su juče bili tek direktor JKP“Čistoća“ Cazin, jedan vijećnik gradskog vijeća Cazin i jedan predstavnik općine Bužim. Izjavu za RadioBK  je dao Husein Vilić, vijećnik Gradskog vijeća Cazin:

„Tražiću da se u Cazinu ide sa vanrednom sjednicom kako bi smo se i mi kroz vijeće dogovorili, jer nama ovo sad stvara jedan dodatni problem, jer građani Cazina moraju negdje odlagati svoj otpad, a znam da se radi o jako velikoj količini otpada. Spreman sam kao vijećnik da i sa strukom i sa kolegama iz Krupe i direktorima komunalnih preduzeća, načelnicima i gradonačelnikom sjednemo i da tražimo kvalitetno rješenje. Ima rješenje, samo treba sjesti i dogovoriti se.“

U organu uprave općine Bosanska Krupa razočarani su ovakvom odlukom smatrajući da prilikom njenog donošenja nije konsultovana struka i da se nije mislilo o dugoročno mogućim štetnim posljedicama koje ovakva jedna odluka može proizvesti u prvom redu spominju se tužbe koje su ,kako su nam rekli, u slučaju „Krivodol“ od prije 15 godina, koštale općinu Bosanska Krupa više stotina hiljada maraka.

Sa druge strane podnosioci inicijative i zagovornici tvrdili su da je odluka donešena upravo na osnovu analize stanja na terenu. A analiza koju je juče na tematskoj sjednici, u njenom samom početku, iznijela vijećnica Jogić, u najkraćem kaže da je tlo na kojem deponija leži kraško područje sa vrtačama odnosno da je tlo  porozno. Nadalje, navodi, da se na pomenuto područje odlaže klaonički zatim medicinski infektivi otpad, gradjevinski otpad te da se procjedne vode  slijevaju u, samo dva kilometra udaljenu, rijeku Unu. Drugo, deponija je na samo osam kilometara vazdužne linije udaljena od centra grada. Zrak iznad deponije je onečišćen teškim metalima i otrovima koji dolaze iznad glava stanovnika općine Bosanska Krupa i ,smatraju vijećnici koji su juče glasali za ovakvu odluku, više je nego dovoljno razloga da se prestane dovoziti otpad na deponiju Meždre -Vlaški do i da se krene u konzerviranje i zatvaranje ove nesanitarne deponije kao i traženje adekvatne lokacije u suradnji sa susjednim općinama, jer otpad se mora odvoziti i negdje odlagati.

Za deponiju Meždre -Vlaški do još 2007.godine data je, kako se navodi u obrazloženju juče donešene odluke, uslovna saglasnost na vršenje ispitivanja  i analiza karakteristika ovog područja kao potencijalnog prihvatilišta za odlaganje otpada do uspostave regionalne deponije, a najduže do 2012.godine. Sa druge strane 2014.godine  općina Bosanska Krupa je dobila odobrenje Fedralnog ministarstva zaštite okoliša  kojim se odobrava Plan prilagodjavanja upravljanja otpadom  za deponiju komunalnog otpada za tri općine. U skladu s tim  operatori deponije tj. komunalna preduzeća obavezuju se da će  postepeno ući u postupak zatvaranja predmetne deponije i pristupiti postupku rješavanja zbrinjavanja komunalnog otpada putem regionalnih-međuopćinskih centara. Kako ništa od navedenog nije urađeno u smislu  zatvaranja sanitarne deponije dio vijećnika koji je juče glasao za ovakvu odluku smatra da se mora ići u pravcu iznalaženja druge lokacije, a zavaranja lokacije Meždre-Vlaški do,  što je u odluci i navedeno.

 

Podijeli ovaj članak