U Sarajevu najviše prijava za korupciju u zdravstvu i obrazovanju, najavljen registar ugovora o djelu

4 min. čitanja

Danas su u Sarajevu predstavljeni rezultati primjene Zakona u suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo u posljednjih godinu dana, koliko traje njegova primjena. Najavljen je i sljedeći korak za koji je ocijenjeno da će biti značajan u borbi protiv korupcije.
Kantonalna ministrica pravde i uprave Darja Softić-Kadenić (NS) je napomenula da je ovo jedini ovakav zakon u Bosni i Hercegovini kojim se reguliraju, kako je izjavila, tri važne oblasti – sukob interesa, zaštita prijavitelja korupcije i jačanje integriteta javne uprave.

Također je napomenula da postoji i provjera imovine nositelja javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Ukazala je da prošle sedmice usvojeni državni Zakon o sukobu interesa sadrži, kako je navela, skoro identična rješenja kao Zakon o suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo. Prema riječima Softić-Kadenić, to nije iznenađujuće s obzirom na to da su primijenjene preporuke Evropske unije te da su Zakon podržali EU, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i OSCE.

“Tako da je Kanton Sarajevo daleko ranije ispunio svoje obaveze, bez pritiska za početak pregovora za članstvo u EU”, konstatovala je.

Rezultati primjene Zakona

Direktor ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić tvrdi da u posljednjih godinu dana postoje izuzetno pozitivne promjene u borbi protiv sukoba interesa i zaštite prijavitelja korupcije.

Poručio je da je u Kantonu Sarajevo prošlost da jedna osoba ima više javnih funkcija, prima više plata i ima koncentraciju moći. Istakao je podatke za koje smatra da su u prilog prethodnoj tvrdnji.

“Čak 94 osobe su podnijele ostavke. Važno je da je većina njih dobrovoljno podnijela ostavke, a manji broj usljed pokretanja postupka – riječ je o pet osoba za koje je utvrđeno da su bile u sukobu interesa”, naglasio je.

Kafeždić je mišljenja da se ovim doprinijelo da nositelji javnih funkcija rade jedan posao zbog čega mogu biti profesionalniji i učinkovitiji u radu. Napomenuo je da su propisane sankcije onima za koje se utvrdi da su u sukobu interesa. Međutim, kako je naveo, nije bilo potrebe da se one izriču jer su ispoštovale ono što je od njih traženo.

Kako je kazao, spriječeno je 100 potencijalnih imenovanja na javne funkcije za one koji su bili u sukobu interesa. Zatim se osvrnuo na to koliko je u posljednjih godinu dana bilo prijava korupcije.

“Zaprimljeno je više od 600 prijava, od čega se 400 odnosi na korupciju. Veliki broj prijava pokazuju da građani imaju povjerenje u rad Ureda. Najveći broj prijava bilo je u oblasti zapošljavanja, zloupotrebe ovlasti i javnih sredstva. To je posebno slučaj u zdravstvu i obrazovanju”, naglasio je.

Također je podsjetio da je zakonski predviđeno da prijavitelji korupcije mogu dobiti status zaštićenog prijavitelja te je ocijenio da je to najvažnije u antikoruptivnom djelovanju.

“Jer ako to nemate, ugrožavate svaki drugi status prijavitelja, kao i njegove porodice. Sedam osoba je dobilo takav status i omogućena im je sudska zaštita. Jedan od prijavitelja trpi štetu zbog prijave korupcije”, dodaje Kafedžić.

Kako je kazao, riječ je o prijavama ozbiljne korupcije, što će dobiti krivični epilog.

Nepomenuo je da u Kantonu Sarajevo postoji 11.000 nositelja javnih funkcija te da je svaki od njih u riziku da uđe u sukob interesa. Najavio je i izradu javnog registra ugovora o djelu u javnom sektoru Kantona Sarajevo za koje je naveo da vrijede milione KM.

Iz ambasada Velike Britanije i SAD-a su poručili da je Kanton Sarajevo lider u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini te su najavili nastavak podrške u antikoruptivnim aktivnostima ovog kantona.

Podijeli ovaj članak