Margaritis Schinas najavio novi projekat vrijedan 39,5 miliona eura: Cilj je podržati BiH u upravljanju migracijama​

6 min. čitanja

Tokom posjete Bosni i Hercegovini (BiH) 9. oktobra 2022. godine, potpredsjednik Evropske komisije za promicanje evropskog načina života, Margaritis Schinas, najavio je novi projekat, vrijedan 39,5 miliona eura, kojemu je cilj podržati Bosnu i Hercegovinu u upravljanju mješovitim migracijskim tokovima i upravljanju granicama. Dio je to kontinuirane podrške EU Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu u suočavanju sa pitanjima neregularnih migracija, sigurnosti granica, azila, povratka, borbe protiv krijumčarenja migranata i borbe protiv trgovine ljudima.

Potpredsjednik Schinas boravi u BiH u okviru posjete u četiri zemlje Zapadnog Balkana kako bi razgovarao sa partnerima u regiji, stekao bolji uvid u situaciju na terenu i u duhu partnerstva i saradnje izvidio mogućnosti postupanja sa rastućim brojem neregularnih prelazaka granice duž zapadnobalkanske rute.

Potpredsjednik Schinas se sastao sa ministrom sigurnosti BiH Selmom Cikotićem i zahvalio mu na vodećoj ulozi koju ministarstvo ima u unapređenju migrantske situacije, koordinaciji usluga i uvećanju međunarodne saradnje. Pozvao je na jaču saradnju i koordinaciju sa Evropskom agencijom za graničnu i obalnu stražu, Frontex-om, kao i da BiH finalizira uspostavu zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Evropskom agencijom za saradnju agencija za provođenje zakona, Europol-om. Naglasio je i potrebu za ubrzanjem povratka onih kojima nije potrebna zaštita – kao osnovne komponente bilo koje kredibilne migracijske politike.

Otkako je veći broj ljudi u pokretu počeo stizati u Bosnu i Hercegovinu početkom 2018. godine, Evropska unija je osigurala više od 100 miliona eura za zbrinjavanje izbjeglica, tražilaca azila i migranata, kao i za pomoć BiH u jačanju kapaciteta za upravljanje migracijama. Novi projekt, vrijedan 39,5 miliona eura, usmjeren je na poboljšanje upravljanja granicama a omogućit će i okvir za tranziciju koordinacije i upravljanja odgovora na migracije u BiH sa UN agencija i humanitarnih aktera na bh. vlasti. To dolazi iz 101 miliona eura koje je EU izdvojila za tri zapadnobalkanska partnera, BiH, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, za jačanje kapaciteta u odgovoru na upravljanje migracijskim tokovima.

U toku posjete BiH, potpredsjednik Schinas je obišao prihvatni centar za neregularne migrante u blizini Sarajeva, Ušivak. Tamo se upoznao sa migrantima i mogao je vidjeti poboljšane uslove u centru, kao rezultat podrške EU. Posjetio je i prostoriju za šivanje u centru, u kojoj su migranti, zahvaljujući podršci EU, pokrenuli novu modnu marku „No Nation Fashion“.

„Svi se sjećamo događaja iz 2015. i 2016. godine koji su uzrokovali dramatične prizore koje nikada više ne želimo vidjeti na našem kontinentu. Zahvaljujući naporima BiH, podršci susjednih zemalja i Frontex-a, Evropske agencije za granice, zajedno smo uspjeli situaciju ponovno staviti pod kontrolu i od tada svjedočimo značajnom smanjenju dolazaka ovom rutom. Međutim, proteklih mjeseci, brojevi ponovo rastu – što znači da se svi trebamo pozabaviti situacijom sa pojačanim oprezom. Zato sam se odlučio na niz posjeta, koje osim Sarajeva, uključuju i Beograd, Skoplje i Tiranu, gdje gledam kako možemo najbolje odgovoriti na situaciju zajedno u duhu saradnje. Evropska unija podržava i nastaviće da podržava Bosnu i Hercegovinu u upravljanju migracijama: i samo moje prisustvo ovdje govori u prilog toj činjenici“, rekao je Schinas.

„Evropska unija je od izbijanja migrantske krize bila glavni partner i pružala najveću finansijsku podršku vlastima u BiH u oblasti migracija i upravljanja granicama. Rezultat našeg zajedničkog rada je stabilna i održiva migracijska situacija. Kroz efikasnije upravljanje migrantskim tokovima, jačanje koordinacije institucija na svim nivoima vlasti, pojačan nadzor državne granice i poboljšanu saradnju sa međunarodnim partnerima i civilnim društvom, danas smo u mnogo povoljnijoj situaciji i spremniji smo da se nosimo sa ovim izazovima. Drago nam je da su naši napori prepoznati i pozitivno ocijenjeni od strane naših partnera iz EU,“ rekao je ministar sigurnosti, Cikotić.

Više o migracijama

Prema informacijama Ministarstva sigurnosti BiH, od početka 2018. godine, kroz Bosnu i Hercegovinu je prošlo skoro 100.000 migranata i tražilaca azila, uključujući više od 14.000 do sada u 2022. godini. EU je podržala uspostavljanje i/ili održavanje sedam prihvatnih centara u BiH, nudeći zaštićen smještaj, sanitarne uslove i higijenu, prehrambene i neprehrambene artikle, primarne i sekundarne zdravstvene usluge, uključujući psihosocijalnu podršku i hitnu podršku tokom pandemije COVID-19, kao i asistenciju u zaštiti u i van centara koje finansira EU.

U implementaciji svoje podrške na terenu, EU je sarađivala sa ključnim međunarodnim i lokalnim partnerima (uključujući IOM, UNHCR, UNICEF, UNFPA, Dansko vijeće za izbjeglice – DRC, Save the Children i druge humanitarne organizacije).

EU je podržala i izgradnju kapaciteta državnih i lokalnih agencija, odnosno Ministarstva sigurnosti, Službe za poslove sa strancima, Granične policije, SIPA-e i policijskih agencija na različitim nivoima, osiguravajući im neophodnu opremu, tehničku pomoć i podršku u svakodnevnom radu.

Podijeli ovaj članak