Kada će junetina, janjetina, teletina, svinjetina… iz BiH biti i na tržištu EU: Čeka se odgovor Bruxellesa

2 min. čitanja

Izvoz crvenog mesa na tržiste zemalja Evropke unije predstavljao bi značajan poticaj za stočarstvo, kao i za mesoprerađivačku industriju u BiH. Kao i za sve ostalo u odnosima sa EU, BiH mora ispuniti i određene uslove kako bi dobila dozvolu za izvoz crvenog mesa.

Inspektori Evropske komsiije su u avgustu boravili u BiH i sačinili izvještaj šta sve mora biti učinjeno za dobijanje dozvole. Iako nije javno saopćeno koje su nam sve zadatke postavili, pretpostavlja se da se oni odnose na uslove koje moraju ispuniti farme za uzgoj životinja, ali i jačanje državnih institucija, prije svega Uredas za veterinarstvo, kako bi se dokumenti o kontroli kvaliteta izdati u BiH mogli smatrati vjerodostojnim..

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je pripremilo plan aktivnosti kako da ispuni postavljene zadatke, a ministar Staša Košarac ga je dostavio Evropskoj komisiji.

– Košarac je podsjetio da je ovaj Direktorat u avgustu sačinio izvještaj o obavljenom auditu za kontrolu zdravlja životinja u cilju provjere ispunjenosti uslova za izvoz mesa goveda, ovaca i koza iz BiH u EU. 

“U saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH i nadležnim tijelima Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta, intenzivno smo radili na pripremi akcionog plana za uklanjanje uočenih nedostataka i ispunjavanje preporuka iz izvještaja evropskog audit tima. Nakon što smo definisali jasne ciljeve i rokove za izvršenje, akcioni plan smo dostavili Direktoratu za zdravlje i bezbjednost hrane Evropske komisije’’, naglasio je ministar Košarac. 

Prema njegovim riječima, u narednom periodu očekuje se odgovor Direktorata o prihvatanju akcionog plana, te početak njegove realizacije. 

“EU je važan spoljnotrgovinski partner BiH, tako da je naše trajno opredjeljenje da izvozno orijentisanim privrednim subjektima iz Republike Srpske i Federacije BiH omogućimo plasman na evropsko tržište. Očekujem da ćemo u što skorijem roku dobiti pozitivan odgovor iz Brisela, kako bi naši proizvođači mogli izvoziti crveno meso na veliko evropsko tržište”, poručio je ministar Košarac, navodi se u saopćenju MVTEOBiH. 

Podijeli ovaj članak