Danas se održavaju Opći izbori: BiH bira političke predstavnike

3 min. čitanja

U Bosni i Hercegovini danas se održavaju Opći izborima na kojima će pravo glasa imati 3.368.666 birača. Biračka mjesta biće otvorena su u 7 sati, a građani će moći glasati večeras do 19 sati kada će se biračka mjesta zatvoriti.

Do 19 sati, podsjećamo, traje i predizborna šutnja koja je započela jučer u 7 sati. 

Centralna izborna komisija BiH je početkom maja ove godine donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora, a izbori su raspisani za: Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike RS-a, te za skupštine kantona u Federaciji BiH.

Za učešće na Općim izborima 2022. godine ovjereno je 145 političkih subjekata – 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Međutim, na glasačkom listiću će se naći ukupno 127 političkih subjekata jer se osam stranaka pojavljuje na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka nemaju ovjerene kandidatske liste. Dakle, ukupno 127 političkih subjekata – 72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata će se naći na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH.

CIK BiH je 25. augusta 2022. godine donio Odluku o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu sa stanjem na dan 18.augusta 2022. godine u 24.00 sati. Prema navedenoj odluci 3.368.666 birača su upisana u izvode iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine i to: broj redovnih birača je 3.277.490; broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 6.124; broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 15.086; broj birača koji glasaju putem pošte je 63.264 i broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 6.702.

Od ukupnog broja birača 3.368.666 njih 14.222 se nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima.

Ukupno je određeno 5.903 biračkih mjesta:  5.418 redovnih biračkih mjesta; sedam biračkih mjesta odsustvo/lično (raseljeni unutar BiH); 105 biračkih mjesta za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima; 352 mobilna tima te 21 biračko mjesto u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u 15 država.

Podijeli ovaj članak