BiH dobila preporuku Evropske komisije za kandidatski status

2 min. čitanja

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhely potvrdio je danas da je Evropska komisija preporučila da se Bosni i Hercegovini dodjeli kandidatski status.

“Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda sa evropske strane upućena je BiH i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH, međutim to dolazi uz visoka očekivanja. Politička elita to mora pretvoriti u stvarnost”, istaknuo je Varhely.

Nakon izbora koji su održani u BiH, dodao je Varhely, očekuju da će zakonodavna tijela i vlade na državnoj razini i razini kantona, brzo biti formirana, kako bi se počeli baviti evropskim reformama.

Kazao je i da će u decembru Evropska komisija donijeti konačnu odluku.

“Komisija je spremna intezivirati svoju potporu i biti pouzdan partner na tom putu. Komisija nastavlja pratiti i izvještavati o provedbi 14 ključnih prioriteta. Ovih 14 prioriteta se ne mijenja i ne može se o njima pregovarati. BiH ih mora ispuniti sve prije nego sto bude u mogućnosti otvoriti pregovore”, istaknuo je evropski komesar za proširenje.

U preporuci se navodi da bi BiH trebala poduzeti niz koraka:

Usvojiti, kao pitanje prioriteta, izmjene i dopune postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću kako bi se osigurao integritet

Usvojiti novi zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

Usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa

Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

Odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcionisanje sistema azila

Osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja

Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

Osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU.

 

 

Podijeli ovaj članak