Nakon višegodišnjih priprema, od osiguravanja zemljišta, određivanja lokacije muzeja, izrade idejnog rješenja, glavnog izvedbenog projekta, revizije projekta i osiguravanja novca danas je u Vijećnici Doma kulture u Bužimu svečano potpisan ugovor za početak izgradnje prve faze radova na projektu muzeja 505. viteške brigade kojeg su potpisali općinski načelnik Mersudin Nanić i predstavnik izvođača radova ispred domaće građevinske kompanije “Kov-grad” Bužim Jasmina Mušanović.

FOTO: Općina Bužim

Potpisivanju ugovora prisustvovali su članovi porodice komandanta Izeta Nanića, vijećnici u Općinskom vijeću Bužim i članovi Koordinacije boračkih udruženja općine Bužim. Ukupna vrijednost prve faze radova je 643.338,59 KM, koja podrazumijeva iskop zemljanih radova i betonske radove sa pristupnom saobraćajnicom.

Nakon potpisivanja ugovora za izgradnju muzeja općinski načelnik Nanić je u svom obraćanju posebno naglasio da najbolja brigada Armije RBiH zaslužuje moderan i funkcionalan objekat koji će biti izgrađen iznad Turbeta generala Izeta Nanića i svih šehida 505. viteške brigade.

– Ovo će trajno podsjećati buduće generacije na herojsku borbu bužimskih vitezova u proteklom ratu. Danas se želim zahvaliti svima onima koji su do sada financijski podržali izgradnju ovog objekta kojeg su svojom borbom zaslužili naši vitezovi ali i svi građani ovog herojskog grada. Predano smo radili na ovom projektu zadnje dvije godine i danas sam sretan zbog činjenice da u ovom projektu nećemo ostati sami već da će kao i do sada viši nivoi vlasti od kantona do Federacije, od općina do gradova i javnih preduzeća podržati izgradnju Muzeja 505. viteške brigade i tako na najbolji način sačuvati sjećanje na našeg generala Izeta Nanića, Bužimske vitezove ali i sve borce Armije RBiH koji su nam podarili slobodu koju danas uživamo.

 

Da bi muzej bio završen bit će nam potrebna značajna sredstva i ja sam siguran da će kao i do sada svi nivoi vlasti, gradovi i općine, te javna poduzeća i ustanove planirati sredstva u budžetima za narednu godinu za muzej 505-te kojeg trebamo zajednički izgraditi isto onako kako su naši vitezovi zajednički branili i odbranili državu Bosnu i Hercegovinu. To je naš dug i naša obaveza prema našim najboljim sinovima ali i prema generacijama koje dolaze i koje moraju znati našu historiju – kazao je načelnik Nanić, saopćila je Općina Bužim.

Glavni izvedbeni projekat je poklon projektantske kuće “Saraj inžinjering”, bužimskog počasnog građanina Nedžada Brankovića, a zemljište na kojem će se graditi muzej je porodica našeg generala Izeta Nanića prepisala na Općinu Bužim, tako da su stvoreni svi potrebni preduvjeti za početak gradnje muzejskog objekta.

Za prvu muzejsku postavku već postoji značajan broj eksponata od historijske važnosti, a koji su prikupljeni tokom i neposredno nakon završetka rata i koji će činiti osnovu stalne postavke. Planirano je da se muzej opremi prema svim standardima i modernom tehologijom kao što su hologrami, 4D interakcija sa posjetiteljima, te kratkim dokumentarnim filmovima, fotografijama i originalnim ratnim uniformama, naoružanju i drugim eksponatima koji su obilježili ratni period ove viteške brigade.