Migranti na području USK-a ovu zimu dočekuju u znatno boljim uvjetima

3 min. čitanja

Stanje s migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini je znatno bolje nego ranije. U Unsko-sanskom kantonu, koji je prethodnih godina nosio najveći teret migrantske krize, danas trenutno boravi oko 700 migranata.

Migranti koji su prethodnih godina boravili na području Unsko-sanskog kantona nekad su neizvjesno čekali zimu u neuslovnim šatorima. Danas, situacija je znatno drugačija. U „Lipi“ kod Bihaća migranti i izbjeglice borave u kontejnerima u kojima su im obezbijeđeni uslovi za pristojan život.

„U kampu nam je super, u vezi s hranom i prostorijom za spavanje pogotovo, ali generalno sve je dobro“, priča migrant iz Pakistana.

„Situacija u kampu je izuzetno dobra. Sve imamo – hranu, zdravstvenu zaštitu i dobre uslove. Jednom sam pokušao preći granicu, ali nisam uspio. Cilj mi je jednog dana doći do Belgije“, kaže migrant iz Burundija.

Iako dva aktivna prihvatna centra u Bihaću mogu kvalitetno zbrinuti više od 2.000 migranata i izbjeglica, ipak i dalje je velik broj migranata koji borave u napuštenim objektima, naročito u mjestima u blizini granice sa Republikom Hrvatskom.

„To su njihova nastojanja da napuste Bosnu i Hercegovinu i iz tog razloga borave van kampova pokušavajući u pravcu Bihaća, Cazina, Kladuše da pređu u Republiku Hrvatsku“, navodi Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova USK-a (NES).

I pored toga što najveći teret migrantske krize trenutno nosi Srbija, i u Bosni i Hercegovini je povećan trend migracija.

„Trenutno u prihvatnim centrima boravi oko 3.000 migranata i to je promjenljiva kategorija s obzirom na fluktuaciju migranata kroz privremene prihvatne centre u Bosni i Hercegovini. Region zapadnog Balkana bilježi povećanje migracijskih kretanja, a i u Bosni i Hercegovini smo zabilježili blago povećanje dolaska novih migranata“, ističe Mirsad Buzar, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH.

Od početka godine u Unsko-sanskom kantonu policija je izvršila kontrolu nad 7.120 migranata. Prema podacima Uprave policije, evidentno je smanjenje krivičnih djela počinjenih od strane migranata. Od početka godine, zabilježeno ih je 19.

„Kad su u pitanju krivična djela i prekršaji, ove godine smo daleko zadovoljniji u odnosu na ranije godine. Nije bilo značajnijih ni prekršaja ni krivičnih djela kad su u pitanju migranti“, naglasio je Kljajić.

Među nekoliko stotina migranata koji trenutno borave u Unsko-sanskom kantonu najbrojniji su državljani Afganistana. U posljednje vrijeme sve je više i državljana Burundija, što do sada nije bio slučaj.

Video Player

Podijeli ovaj članak