Sutra sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

2 min. čitanja

Ovog četvrtka održaće se treća redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 15 tačaka medju kojima Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa i imenovanju novog.

Podsjećamo da je na jednom od nastavaka konstituirajuće sjednice za zamjenika imenovan Alen Lipovača iz SDP-a koji je kao prijedlog došao ispred tadašnje većine koju su činili SDP-ASDA i nacionalna manjina. Na prošloj sjednici vijećnici su predložili članove u radna tijela Općinskog vijeća i takav prijedlog usvojili, medjutim predsjednica Kluba SDP-a Edina Šertović je izišla za govornicu i kazala da članovi SDP-a predloženi za rad u komisijama odbijaju učešće. Obzirom da je odluka usvojena sada se ide sa razrješenjem i imenovanjem novih članova kako bi se komisije mogle popuniti.

Na dnevnom redu je i nekoliko prijedloga odluka koje se tiču upravljanja i korištenja kanalizacionog i vodo-sistema na području općine. Prema predloženom dnevnom redu na ovoj sjednici se nalazi i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Bosanska Krupa. Razlozi zbog kojih se pristupilo izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke zajednice ,kako stoji u obrazloženju, odnose se na usklađivanje sa novim Zakonom o turizmu u pogledu djelatnosti Turističke zajednice, organa i nadzora nad radom. Na dnevnom redu je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora JP „Radio“ d.o.o. BosanskaKrupa kao i izvještaji i programi rada za 2020.godinu odnosno 2021. Centra za socijalni rad, Centra za kulturu i Program rada Općinskog načelnika za 2021. godinu.Sjednica počinje u 16 sati.

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak