Situacija je ponovo loša: Proglašeno je stanje prirodne nesreće u TK

2 min. čitanja

Na području Tuzlanskog kantona i općina Čelić, Sapna, Kalesija i Teočak, usljed obilnih padavina i posljedica koje su izazvale, proglašeno je stanje prirodne nesreće, javlja Tuzlainfo.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da je u općini Kladanj usljed naglih padavina došlo do povećanja vodostaja rijeka Drinjače i Ujča, kao i izlivanja lokalnih potoka, zbog čega su narušena gradilišta koja se nalaze u samom koritu i blizu korita rijeke Drinjače.

Došlo je i do ugrožavanja putnih komunikacija odronima, nanosima šljunka i kamena na puteve, te odnošenje nasipnog materijala sa branika, kao i plavljenje poljoprivrednog zemljišta.

Usljed obilnih i naglih padavina prethodnih dana zabilježen je porast vodostaja rijeka u savskom slivu i izlivanje potoka.

Obilne kiše uticale su i na porast vodostaja svih rijeka i potoka na području Kantona Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana ekipe Kantonalne uprave civilne zaštite i općinskih službi u Sarajevu kontinuirano su obilazile teren i preduzimale neophodne mjere na zaštiti od poplava.

Zabilježeno je manje izlivanje rijeke Bosne na poljoprivredno zemljište na području Dobroševića, u općfini Novi Grad, ali nije bilo ugroženih objekata.

Duž cijelog toka rijeke Save kroz Posavski kanton porastao je vodostaj, ali izlivanja rijeke nije bilo.

Visina vodostaja rijke Spreče na mjernom mjestu Karanovac, u Gradačcu, iznosi 287 centimetara, pri čemu kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava iznosi 300 centimetara.

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova blago je povišen i na području Zeničko-dobojskog kantona.

Podijeli ovaj članak