RS radi izmjene zakona o sukobu interesa jer se Tegeltija našao u toj situaciji

4 min. čitanja

Vlasti Republike Srpske pokušavaju novim izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa potpuno legalizovati ovu pojavu i omogućiti javnim funkcionerima da budu na čelu udruženja koja se finansiraju iz budžeta.

Transparency International u BiH uputio je komentare na Nacrt izmjena ovog zakona koji je utvrdilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS gdje se mijenja samo jedan član u kojem se omogućava izabranim zvaničnicima, nosiocima izvršnih funkcija i savjetnicima da obavljaju dodatne funkcije u udruženjima koja se finansiraju javnim novcem ako za to ne primaju naknadu.

Ono što je potpuni apsurd jeste da su izmjene ovog zakona čije unapređenje Evropska unija traži godinama, ekspresno upućene u proceduru kada se bivši predsjednik VSTS-a i savjetnik Predsjednika Republike Srpske Milan Tegeltija, našao u sukobu interesa. Ovaj zakon trenutno zabranjuje javnim funkcionerima i njihovim savjetnicima da budu na čelu bilo kojeg udruženja koja se finansira iz budžeta sa više od 100.000 KM.

Kako je Tegeltija nedavno imenovan na čelo FK Borac Banjaluka koji je po zvaničnim informacijama koje su dostavljene TI BIH-u, samo ove godine od Vlade RS dobio 2 miliona KM, jasno je da se nalazi u sukobu interesa zbog čega je TI BIH protiv njega i čelnika pet drugih fudbalskih klubova u BiH uputio prijave nadležnima.

Pravdajući se medijima Tegeltija je nedavno pojavu sukoba interesa kod finansiranja udruženja sveo na primanje plate izjavivši da za rad u klubu ne prima naknadu pa samim tim i ne postoje “dva interesa koja su u sukobu”. Odmah nakon iznošenja ovog tumačenja Ministarstvo je uputilo u proceduru izmjene ovog zakona u kojima se mijenja samo jedan član i od zabrane izuzimaju funkcioneri koji za rad u udruženju ne primaju naknadu.

Ovakva odredba osim što nije usklađena sa zakonima o sukobu interesa ni na jednom nivo u BiH, suprotna je i drugim odredbama ovog zakona koje definišu da privatni interes funkcionera uključuje bilo koju prednost za njega ili organizacije sa kojima je on imao ili ima poslovne, političke i druge veze. Cilj ovog zakona jeste da spriječi funkcionere da novac iz budžeta dijele sopstvenim udruženjima i privatnim preduzećima pa se pojava sukoba interesa nikako ne može svesti na primanje plate.

TI BIH već dugo upozorava da je neprihvatljivo da se iste osobe istovremeno nalaze u vlasti koja dijeli javna sredstva i na čelu udruženja gdje odlučuju o načinu trošenja tog javnog novca, a treba podsjetiti da javnost godinama potresaju afere oko zloupotrebama javnih sredstava u ove svrhe. Takođe treba napomenuti da javnost nema uvid u to kako sportski klubovi i druga udruženja troše novac koji dobiju iz budžeta i da se sredstva dijeli bez javnog poziva, utvrđenih procedura i mjerljivih kriterija.

Ove izmjene otvaraju prostor za dodatne zloupotrebe a svakako treba reći da RS ima najlošiji zakon u ovom segmentu jer se zabrane ne odnose na duple funkcije u brojnim udruženjima koja dobijaju manje od 100.000 KM godišnje dok se recimo u Brčko Distriktu zabrane odnose na sva udruženja koja primaju preko 10.000 KM.

Zbog toga su ovakve izmjene suprotne i sa zahtjevima EU postavljenim kroz 14 prioriteta gdje se traži od svih nivoa vlasti da usklade i unaprijede zakone o sukobu interesa a ovo nije prvi put da imamo pokušaje da se usvoje rješenja koja su gora od postojećih. TI BIH zato poziva vlasti u Republici Srpskoj da odustane od donošenja ovog zakona i konačno upute u proceduru zakon usklađen sa međunarodnim standardima.

Podijeli ovaj članak