RAK obustavio postupak protiv FACE TV-a i Senada Hadžifejzovića: Nemoguće je utvrditi šta je izgovorio

2 min. čitanja

Regulartorna agencija za komunikacije (RAK) BiH oglasila se saopćenjem za javnost povodom pokrenutog postupka protiv FACE TV-a.

U ovoj državnoj agenciji pokrenut je postupak protiv FACE TV-a zbog sumnje da je novinar Senad Hadžifejzović u emisiji “Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem” izgovorio da treba “ubiti” predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Sada su iz RAK-a saopćili da je postupak protiv FACE TV-a obustavljen zbog “nemogućnosti utvrđivanja šta je tačno rekao Hadžifejzović”.

Njihovo saopćenje ovim putem prenosimo u cijelosti:

– U cilju tačnog informisanja javnosti, a slijedom Vijesti da je Vijeće Agencije na sjednici održanoj sinoć donijelo odluku o obustavi postupka protiv FACE TV, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) ovim putem obavještava javnost o sljedećem: Članom 49. st. (1) i (2) Zakona o komunikacijama generalni direktor Agencije je eksplicitno ovlašten za rješavanje svih predmeta koji se tiču povreda uslova izdatih dozvola i propisa Agencije, kao i za nametanje odgovarajućih mjera i sankcija, a koji postupak je detaljno razrađen u Pravilniku o postupku rješavanja povreda uslova dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije.

Ovlaštenja Vijeća Agencije sadržana su u članu 39. Zakona o komunikacijama i, između ostalog, uključuju rješavanje po žalbama na odluke koje donosi generalni direktor Agencije u prvom stepenu.

Slijedom prethodno navedenih ovlaštenja, Agencija je po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbama čl. 30. i 31. Pravilnika, provela preliminarni postupak protiv FACE TV u vezi sa programom „Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem“ od 29.10.2022. godine, te, na osnovu stručnog mišljenja/vještačenja Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH (AFIVBiH) koja nije mogla pouzdano utvrditi da je izgovorena riječ iz preliminarnih navoda Agencije, utvrdila da nema osnova za pokretanje glavnog postupka, o čemu je obaviješten FACE TV.

Pored toga, Agencija je protiv iste TV stanice, nakon provedenog preliminarnog postupka u pogledu sadržaja emitovanog dana 4.11.2022. i 5.11.2022. godine, pokrenula glavni postupak zbog potencijalnog kršenja osnovih principa i opšteprihvaćenih standarda pristojnosti, o čemu je obaviješten nosilac dozvole, saopćeno je iz RAK-a.

Podijeli ovaj članak