Optužnica protiv 7 pripadnika ARBiH za zločine u Bosanskoj Krupi: Objavljeni detalji

2 min. čitanja

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv sedmorice pripadnika Armije RBiH za ratne zločine u Bosanskoj Krupi.

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv:

1. Senad Bužimkić zvani „Grga“, 1957. godine u Bosanskoj Krupi, državljanin BiH,

2. Rizah Fajić zvani „Faja“, 1956. godine u Bosanskoj Krupi, državljanin BiH

3. Almir Sefić, rođen 1969. godine u Bosanskoj Krupi, državljanin BiH

4. Ermin Kadić, rođen 1964. godine u Bosanskoj Krupi, državljanin BiH,

5. Amir Patković zvani „Pače“, 1969. godine u Bihaću, državljanin BiH

6. Irfo Velagić zvani „Mekenzi“, rođen 1966. godine u Bosanskoj Krupi, državljanin BiH,

7. Suad Nesimović, rođen 1971. godine u Bosanskoj Krupi, državljanin BiH.

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu zapovjednika i pripadnika 511. Slavne brdske brigade ARBiH, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija, o zaštiti ratnih zarobljenika za vrijeme rata.

Oni se terete da su, prilikom napada Armije RBiH na položaje VRS u rejonu rejonu Kobiljnjaka, Osmače i Ćojluka (opština Bosanska Krupa) u periodu od druge polovine maja 1995. godine pa do polovine jula 1995. godine, nakon što je zarobljeno i stavljeno van borbenih dejstava najmanje 25 pripadnika VRS, od kojih su četvorica odmah ubijeni, a prestalih 21 odvedeni u zarobljeništvo i držani pod nadzorom Vojne policije 511. brigade Armije RBiH, kao ratni zarobljenici na koje se odnose odredbe Ženevskih konvencija, u više navrata, optuženi lično, sa drugim osobama, učestvovali u odvođenju zarobljenika i njihovim ubistvima, od kojih je dio zarobljenika ubijen iz vatrenog oružja, a dio zarobljenika tučen do smrti drvenim kolčevima i drugim predmetima.

Na navedeni način ubijeno je najmanje 25 zarobljenih pripadnika VRS.

Tijela ubijenih zarobljenika, razmijenjena su i pronađena tokom 1995. i 1996. godine, a tijelo jedne žrtve pronađeno je 2004. godine.

Optuženi se terete da su postupili protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

N1

Podijeli ovaj članak