Oznaka: u BiH kvaliteta i sigurnost zračnog prometa nisu ugroženi