Bosanska Krupa: U kompaniji ‘Krupa kabine’ zaposlene su i žene na poslovima koji su do jučer bili ‘muški'…

1 min. čitanja

U Bosanskoj Krupi posljednjih 10 godina evidentan je privredni zamah, posebno u metalopreradi. Omogućilo je to zapošljavanje velikog broja radnika i smanjenje nezaposlenosti. Nezaposlenost je i pored svega što se poduzima i dalje visoka, oko 40 posto, barem sudeći prema zvaničnim podacima biroa za zapošljavanje. Ipak, podaci se razlikuju od stanja na terenu jer ovdašnje firme sve teže se nose sa nedostatkom rasne snage zbog čega se odlučuju i na uvoz stranih radnika…

BOSANSKA KRUPA, 31. marta – U pogonima jedne od najvećih proizvodnih firmi u Bosanskoj Krupi izrađuju se kabine za motorna i druga vozila. Namijenjene su za ino tržište i kupce s kojima kompanija uspješno sarađuje.

Koriste se najsavremenije mašine poput robota – zavarivača koji povećavaju produktivnost u proizvodnji ali i smanjuju angažman većeg broja radnika. Roboti međutim ne mogu u potpunosti zamijeniti radnike na šta ukazuje i brojka od više stotina zaposlenih. Potrebe za radnom snagom ovdje su stalno izražene, zbog čega su u upravi odlučili zaposliti i žene.

Podijeli ovaj članak