Vijeće ministara danas o granicama BiH i javnim investicijama do 2025. godine

2 min. čitanja

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH 2023-2025. godine.

Na dnevnom redu je i izvještaj o realizaciji Akcionog plana sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za 2022. godinu, kao i informacija o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH.

Predviđeno je da bude razmotrena i informacija o potrebi pripreme, provođenja i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede u BiH od 2023. do 2026. godine i Prijedlog odluke o formiranju interresorne radne grupe za pripremu akcionog plana za pripremu, provođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad članovima i sekretaru Pravnog tima za izradu Strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi s pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Predlagač je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih BiH.

Vijeće ministara će da razmotri i izvještaj o svom radu u prošloj godini, kao i Prijedlog za zaključivanje memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara i Ministarstva mladih i sporta Bugarske o saradnji u oblasti mladih i sporta.

Biće razmotrena i informacija o usvajanju drugog privremenog izvještaja o usklađenosti BiH sa preporukama Greko /Group of States against Corruption/ u četvrtom krugu evaluacije.

Pred ministrima će se biti i Trinaesti izvještaj BiH o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ koji pripada četvrtoj tematskoj grupi /djeca, porodice i migranti/, članovi 7, 8, 16 i 17 Povelje za referentni period januar 2018. – decembar 2021. godine i Zbirni godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu.

Početak sjednice je u 10.00 sati.

Podijeli ovaj članak