Vanredno stanje Bosne, Vrbasa, Une i Sane: Zakomplikovalo se novim padavinama

4 min. čitanja

Današnje vanredno hidrološko stanje na slivovima Une i Sane zakomplikovalo se novim padavinama, iako su nadležne agencije i službe u Bihaću i Sanskom Mostu maksimalno iskoristile dan da saniraju štete od poplava i da se zaštite od novih izlijevanja rijeka iz korita.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se općine u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu

Daleko je sunce

Agencija za vodno područje sliva rijeke Save danas je izdala nova upozorenja i prognoze, očekuje se porast vodostaja usljed novih značajnijih padavina na cijelom vodnom području Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane.

Bujice su moguće na slivovima rijeka Fojnica, Sana, Glina i Korana u Federaciji BiH.

Plavljenje i izlivanje voda iz kanala i korita u Unsko-sanskom kantonu danas su evidentirani na području Kulen-Vakufa kod Bihaća i u prigradskim naseljima kod Sanskog Mosta uz brojne pritoke Sane, a pogotovo Blihe i Majdanuše.

– Voda je prodrla u pojedine stambene objekte, a štete tek treba da se utvrde, javili su iz Civilne zaštite općine Sanski Most nakon što je ustanovljeno da je vodostaj Blihe bio u opadanju jer danas veći dio dana nije padala kiša.

Do potpunog razvedravanja, ipak, nije došlo.

Prognoze i dalje najavljuju kišno vrijeme, a potrebni su sati i dani da se vodostaji stabiliziraju. Izlijevanje voda zabilježeno je i na području općina Cazin, Ključ i Bosanska Krupa.

Zbog začepljenog oborinskog kanala do plavljenja je došlo i u Kamenici kod Bihaća, gdje je nekoliko objekata ugroženo, potvrdio je Dževad Livaković, šef Kantonalne uprave CZ-a.

Pripadnici Civilne zaštite grada Bihaća intervenisali su u Kulen-Vakufu i Orašcu, gdje je voda prodrla u nekoliko domaćinstava, pozvane su i vatrogasne jedinice da bi vršile ispumpavanje.

U Orašcu je izvršeno uklanjanje odrona na putnoj komunikaciji za Kulen-Vakuf, te prokopavanje jednog oborinskog kanala. Jedinica CZ-a za spašavanje na vodi i pod vodom angažovala se na intervenciji evakuacije nekoliko stanovnika na dvije lokacije u MZ Kulen-Vakuf.

Po nalogu Službe za civilnu zaštitu grada Bihaća, komunalno preduzeće Komrad je na pogođena područja dostavilo 1.000 pripremljenih vreća sa pijeskom. Vreće su po cijelu noć punili radnici formacije Službe za čistoću.

S obzirom na konstantne padavine koje su najavljene i u narednim danima, Služba civilne zaštita grada Bihaća apeluje na građane čiji se objekti i imovina nalaze u rizičnim područjima da pravovremeno izvrše mjere samozaštite, odnosno da iz podrumskih i prizemnih prostora stambenih i poslovnih objekata izmjeste stvari koje bi mogle biti uništene poplavom, te da u krugu JP JKP Komrad Bihać preuzmu vreće sa pijeskom.

Mjere samozaštite

I Agencija sliva Save sugeriše nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje pojačan oprez.

A prije eventualnih poplava na širim područjima i poljoprivrednim dobrima, upozorava da je potrebno provesti mjere samozaštite u cilju smanjenja i predupređenja posljedica po stanovnike i njihova materijalna dobra.

Podijeli ovaj članak