Borba protiv korupcije u porodilištima: “Očekivali smo da će se i KCUS uključiti, ali pokazalo se suprotno”

3 min. čitanja

Najavljena saradnja JU Opća bolnica “Prim. dr. Abulah Nakaš” i Udruženja Baby Steps u projektu “Borba protiv korupcije u porodilištima” u Bosni i Hercegovini nije ostvarena, saopćili su iz ovog udruženja, čiji je fokus djelovanja briga o pravima roditelja, budućih roditelja i djece. Naglašavaju da su još prije godinu zajedno sa predstavnikom ove ustanove najavili saradnju na pomenutom projektu.

Nepoznati razlozi

Predsjednica Udruženja Amila Tatarević govori nam kako su im razlozi ovakvog postupanja nepoznati, ali ne mogu iskazati razočarenje i nezadovoljstvo ovakvim epilogom, posebno u svjetlu nedavnog izvještaja Evropske komisije, gdje se kao jedan od prioriteta u oblasti zdravstva navodi poboljšanje uslova u porodilištima i zabrana akušerskog nasilja, koje je ujedno i temeljni razlog korupcije u porodilištima.

– Osim toga, nedavno smo slali dopis i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, koji smo odlučili dodatno uključiti s obzirom na to da je riječ o velikom porodilištu. Međutim, nikakav odgovor nismo dobili, ni na dopis ni na poziv na sastanke, kaže Tatarević.

Dodaje da nisu u početku planirali ovu zdravstvenu ustanovu i s njenom upravom nisu do slanja ovog dopisa pokušali ostvariti komunikaciju.

– KCUS smo dodatno pokušali uključiti s obzirom na to da je veliko porodilište, najveće, iako je originalno bio planiran OBS, jer smo se nadali, imajući u vidu iskustva porodilja gdje su zabilježeni dobri rezultati, da će oni biti prvi koji će pristati. Nažalost, pokazalo se suprotno, naglašava Tatarević.

Nedavno smo poslali dopis i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, koji smo odlučili naknadno uključiti, ali odgovora nema

Saradnja je trebala uključivati uvođenje elektronskog sistema prijave korupcije u porodilištu, kao i obuku osoblja o korupciji koja bi se realizovala u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS-a te Ministarstvom zdravstva KS-a.

Vrijedi navesti i činjenicu da je udruženje bez većih poteškoća uspjelo dogovoriti saradnju sa svim ostalim većim porodilištima koja su obuhvaćena projektom: UKC Banja Luka, UKC Tuzla i JU Bolnica Sveti vračevi Bijeljina.

Povjerenje u sistem

Volja ustanova za zajedničko rješavanje problema je uvijek najbolji i najpoželjniji put, to je put koji vraća povjerenje građana u sistem, ukazuje predsjednica Tatarević, jer je riječ o društvenoj infrastrukturi koja čuva ljude i brine se o njima.

– Ali, ako ne postoji volja na jednoj strani, uvijek ostaju volja i odlučnost na drugoj. Kao nevladin sektor, naš zadatak jeste da nastavimo raditi u interesima građana i nastavimo tražiti druge moduse kako se boriti protiv devijantnih pojava u našem društvu, zaključuje. 

Podijeli ovaj članak