Danas u moru nezaposlenih kako u BiH, tako i u regiji, zaista je veliko čudo kada neko nađe posao.

Naravno, pod uslovom da posao nije preko štele.

(Pro)naći normalan posao, posebno u BiH, spada u ravan fenomenologije.

KOMENTARI:
Loading...