Rađamo se ne donoseći ništa, umiremo ne odnoseći ništa…

Nažalost, između se svađamo kao da nešto posjedujemo.

KOMENTARI:
Loading...