Ići na čas ili ne ići.

Mnogi učenici, ali ni oni stariji nisu još uvijek savladali osnove bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.

Trebali bi ići na dopunske časove.

 

KOMENTARI:
Loading...